Natječaj i diskriminacija prilikom zapošljavanja

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ne propisuje obvezu provođenja natječaja niti način provođenja natječaja.

Obveza objavljivanja natječaja i uvjeti po kojima se provodi mogu se propisati posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom ili nekim drugim aktom poslodavca. Ukoliko se javi potreba tumačenja odredbi tih propisa, kolektivnog ugovora ili drugih akata, u konkretnom slučaju u vezi načina provedbe natječaja, mišljenje o primjeni tih odredbi ovlašten je dati nositelj pripreme propisa, donositelj akta ili povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovora.

Diskriminacija u svim pojavnim oblicima je zabranjena na temelju Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08 i 112/12), a koji propis je nadležno tumačiti Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

U slučaju diskriminacije prilikom zapošljavanja možete se obratiti, sa svim dokazima koje imate,  Državnom inspektoratu, Inspekciji rada, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem kontakt obrasca na poveznici: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 , kao i  Uredu pučke pravobraniteljice, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, tel. 01/4851-855, info@ombudsman.hr .