Natječaj za zapošljavanje

Zakonom o radu kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, nije reguliran institut javnog natječaja, niti je propisana obveza poslodavca za njegovim provođenjem.

U slučajevima kada je posebnim zakonom propisana obveza raspisivanja natječaja, poslodavac postupak natječaja vrši na način kako je to propisano tim posebnim zakonom. Isto tako, takva obveza može proizlaziti iz nekog drugog posebnog propisa ili kolektivnog ugovora, odnosno pravilnika o radu koje ovo tijelo nije nadležno tumačiti.

Ako je poslodavac u obvezi zapošljavati provedbom javnog natječaja, mišljenja smo da bi u tom pogledu trebao postupati po odredbama propisa, kolektivnog ugovora ili drugoga akta kojim je ta obveza uređena.

U slučaju da tim propisom, kolektivnim ugovorom ili drugim aktom nije detaljno i jasno uređena provedba takvog javnog natječaja, mišljenje o primjeni tih odredbi ovlašten je dati stručni nositelj pripreme propisa, donositelj akta ili povjerenstvo za tumačenje toga kolektivnog ugovora.