NEPRIJAVLJENI RAD STRANACA

Za državljanina treće zemlje za kojeg je utvrđen neprijavljeni rad u skladu s odredbama Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Narodne novine, broj 151/22, dalje: Zakon) uspostaviti će se prijava na obvezno mirovinsko osiguranje retroaktivno u skladu s člankom 6. Zakona, ali uz prestanak s danom za koji je tijekom provođenja inspekcijskog nadzora kod poslodavca utvrđeno postojanje neprijavljenoga rada.

Ako je državljanin treće zemlje prijavljen na mirovinsko osiguranje, ali nema dozvolu za boravak i rad, poslodavcu će se izreći mjera sukladno propisu koji uređuje boravak i rad državljana trećih zemalja i mišljenja smo da nije potrebno donositi mjeru iz članka 7. Zakona.

Međutim, ako je državljanin treće zemlje zakonito zaposlen i prijavljen kod jednog poslodavca, a obavlja neprijavljeni rad kod drugog poslodavca, smatramo da je potrebno postupiti jednako kao kada se radi o domaćem radniku, odnosno naložiti plaćanje odgovarajućeg iznosa, konstatirati da je radnik već prijavljen na obvezno mirovinsko osiguranje slijedom čega nije potrebno uspostavljati novu prijavu. Također, poslodavac kod kojeg je utvrđen neprijavljeni rad neovisno o prijavi dužan je obračunati i platiti iznos plaće i odgovarajućih javna davanja za utvrđeno razdoblje.