ODGOVORNOST ZA PLAĆU U LANCU PODUGOVARANJA

Iz stipulacije odredbe članka 18. Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Narodne novine, broj 151/22, dalje: Zakon) proizlazi da će ugovaratelj odgovarati za plaću radnika podugovaratelja ako podugovaratelj radniku nije isplatio plaću niti izdao obračunsku ispravu neisplaćene plaće. Radnik podugovaratelja može zahtijevati od ugovaratelja isplatu plaće samo u sudskom postupku u kojem se dalje, prema pravilima sudskog postupka, dokazuje visina obveze sukladno odredbama Zakona.

Također, za naglasiti je da se odredbe članka 18. i 19. Zakona primjenjuju na ugovor između ugovaratelja i podugovaratelja radi izvršenja svih ili dijela radova i usluga koje su ugovorili u skladu s prethodno sklopljenim ugovorom za drugog naručitelja, a koji ugovor je sklopljen nakon stupanja na snagu predmetnog Zakona.

Zakon jasno stipulira odgovornost za isplatu plaće do visine ugovorene plaće za obavljeni rad, odnosno pružene usluge radi ispunjenja ugovora sklopljenog između ugovaratelja i njegova podugovaratelja, a koja visina se utvrđuje u sudskom postupku. Također, ugovaratelj koji je isplatio plaću radniku podugovaratelja na temelju odgovornosti utvrđene u skladu sa Zakonom, može se u cijelosti regresirati od podugovaratelja.