U Zavodu održana radionica

Procjena rizika – temelj učinkovite zaštite na radu

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada i mjere prevencije radi sprječavanja ozljeda, profesionalnih i bolesti povezanih s radom. Procjena rizika je ključni dokument i temelj učinkovitog upravljanja sigurnošću na radu u svakoj radnoj sredini, i zato je važno kontinuirano usavršavanje ključnih dionika.

U okviru edukativnog programa Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „Zaštiti se znanjem!“ i suradnje s ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu u području cjeloživotnog učenja, za stručnjake zaštite na radu ovlaštene tvrtke Kontrol Biro d.o.o., Zavod za unapređivanje zaštite na radu održao je radionicu „Procjena rizika – temelj učinkovite zaštite na radu „. Radionicu je vodio Neven Obradović, viši stručni savjetnik a u interaktivnom radu predstavljena je praktična procjene rizika Zavoda, „Risko“, a sudionici radionice iznosili su vlastita iskustva i primjere izrade procjene rizika.

Polazeći od dosadašnje prakse u pripremi, analizi i izradi procjene rizika te utvrđivanju odgovarajućih mjera, naglašena je potreba primjene odgovarajućih stručnih podloga i metodologije uz aktivno sudjelovanje stručnih osoba unutar tvrtki ili ustanova, te samih radnika i njihovih predstavnika. Kvalitetna procjena rizika osnova je za osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a znanje i vještine u primjeni mjera zaštite na mjestima rada preduvjet su prevencije.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj nastaviti će s održavanjem radionica o procjeni rizika u cilju stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, zaposlenih kod poslodavaca i u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, kako bi se povećala kvaliteta tog obveznog dokumenta.