Zavod u Messer Croatia Plin d.o.o.

U SREDIŠTU POSLOVNE POLITIKE ZAŠTITA NA RADU

Poduzeće Messer Croatia Plin d.o.o. u Zaprešiću posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu i Josip Škreblin, viši stručni savjetnik.

U razgovoru s Vladimirom Nastasićem, izvršnim direktorom, Zdravkom Klinčićem, voditeljem proizvodnje, Marijem Soleničkim, stručnjakom za zaštitu na radu i Viktorom Gajšakom, menadžerom, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su se s poslovanjem, organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu i budućim planovima.

Predstavljajući tvrtku Messer Croatia Plin d.o.o. Vladimir Nastasić, izvršni direktor istaknuo je da je ova tvrtka dio međunarodne grupacije sa sjedištem u Sulzbachu, Njemačka koja se 120 godina bavi proizvodnjom i prodajom industrijskih i medicinskih plinova i pripadajuće opreme.

Messer se ubraja u vodeća poduzeća na području industrijskih plinova te je uz nekonsolidirana društva prisutan u 33 zemlje u Europi i Aziji te Peru. Internacionalne aktivnosti se koordiniraju iz centrale u Njemačkoj, a upravljanje tehničkim centralnim funkcijama; logistikom, inženjeringom, proizvodnjom te primijenjenom tehnikom vrši se iz Krefelada. Grupacija Messer proizvodi i isporučuje kisik, dušik, argon, ugljični dioksid, vodik, helij, zaštitne plinove za zavarivanje, specijalne plinove, medicinske plinove i različite mješavine. Godine 1992. i 1993. Messer je tijekom privatizacije stekao većinski udio u tadašnjoj „Montkemiji“, Zaprešić i Tehničkim plinovima“, Ribnjaci, uloživši značajna sredstva u modernizaciju i tehnološki razvoj.

U srpnju 1999. godine dva su poduzeća; Messer Croatia Plin i Messer Tehnoplin spojena u jedno koja sada posluje pod nazivom Messer Croatia Plin.

Messer Croatia Plin d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću zapošljava 245 radnika i raspolaže razgranatom mrežom proizvodnih i prodajnih lokacija u svim regijama. Postrojenje za razlaganje zraka (proizvodnja tekućih plinova kisika, dušika i argona) nalazi se u Zaprešiću i Dugom Ratu, proizvodnja ugljičnog dioksida, acetilena, dušičnog oksidula i drugih plinova u Kutini, Ribnjacima i drugim lokacijama, a sve čini zaokruženu paletu proizvoda i usluga neophodnih u mnogim granama gospodarstva. Messer Croatia Plin d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom plinova i plinskih mješavina visoke čistoće a dodatne usluge su oprema za plinove, servisne usluge te razvoj i uvođenje postupaka za primjenu plinova. Messer Croatia Plin d.o.o. opskrbljuje kupce u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Kisik se koristi u zdravstvu, zaštiti okoliša, kemijskoj i metalnoj industriji i zavarivanju, dušik u prehrambenoj industriji, biotehnologiji, građevini i metalurgiji, a argon i argonske mješavine uglavnom u tehnologiji zavarivanja. Osim dobavljača plinova tvrtka je i ponuđač inovativnih rješenja; opreme, tehničkih rješenja, usluga, medicinske i autogene tehnike.

Sigurnost i zaštita okoliša za nas imaju centralno značenje a proizvodnja i produktivnost ne smiju ići na štetu sigurnosti i zaštite okoliša. Poštivanje zakonskih propisa ali i primjena mjera zaštite na radu iznad uobičajenih standarda sastavni su dio naše politike.

Svaki radnik je odgovoran za sigurnost a za rukovoditelje to je sastavi dio njihove odgovornosti. Pravovremeno informiranje, provođenje unutarnjeg nadzora, i redovna obuka pridonose sprječavanju nesreća, ozljeda i materijalnih šteta.

Naša filozofija sigurnosti ne završava u krugu naše tvrtke, već i naše kupce informiramo i educiramo o sigurnom i ekološki prihvatljivom načinu prijevoza, rukovanja i zbrinjavanja isporučenih proizvoda. Kao društveno odgovorna tvrtka Messer Croatia Plin d.o.o. obvezali smo se; svim zaposlenicima osigurati sigurno radno okruženje, našim kupcima ponuditi sigurne proizvode i usluge, a u okolini u kojoj aktivno djelujemo voditi brigu o sigurnosti, naglasili su predstavnici Messer Croatia Plin d.o.o.

U okviru poslovnog planiranja predstavnici Messer Croatia Plin d.o.o. iskazali su namjeru podnošenja zahtjeva Zavodu za unapređivanje zaštite na radu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu u području ispitivanja radne opreme, što će omogućiti još učinkovitiju sigurnost.

Predstavnici Zavoda najavili su za proljeće ove godine službeni početak dvogodišnje kampanje EU OSHA 2018.-2019. „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ koja je posvećena podizanju svijesti o opasnim tvarima te promicanju kulture prevencije na radnim mjestima širom Europe. Uz provedbu prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ moguće je u značajnoj mjeri ostvariti pozitivne učinke u svakoj radnoj sredini, i ukupno u Republici Hrvatskoj na sprječavanju ozljeda na radu, bolesti povezanih s radom i smanjenju visokih troškova.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj promiče pristup da je zaštita na radu proces kojim je potrebno odgovorno i učinkovito upravljati imajući na umu da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. U skladu s time, svaka tvrtka, ustanova i drugi poslovni subjekt treba preuzeti obvezu postizanja i održavanja rada bez nezgoda, kontinuirano primjenjujući praktična poboljšanja u procjeni rizika, organizaciji i uvjetima rada, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, jačanju unutarnjeg nadzora te izobrazbi rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Tijekom susreta predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i tvrtke Messer Croatia Plin d.o.o. razgovaralo se o iskustvima u području zaštite na radu na razini grupe Messer, te kemijske industrije na razini EU, kao i nizu drugih pitanja kojima je moguće unaprijediti ovo područje od posebnog društvenog interesa.

Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja u sprječavanje takvih događaja. Oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Prema podacima Europske agencije za zaštitu na radu procjenjuje se da na svaki euro uložen u zaštitu na radu dolazi povrat od 2,2 eura, te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju zaštite na radu pozitivan.

Naravno u praksi su poželjni i važni, te ih je potrebno razmotriti i uvoditi, i određene porezne olakšice kojima se poslodavci nagrađuju za dobru organizaciju i provedbu mjera kojima se doprinosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima. Ocijenjeno je da bi bilo korisno stimulirati tvrtke na uvođenje i primjenu međunarodnih normi u području upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, jer primjeri dobre prakse potvrđuje izvrsne učinke primjene visokih standarda zaštite.

Ova tvrtka potvrđuje da se na razini menadžmenta prihvaća zaštita na radu kao sastavni dio poslovanja kojim se pozitivno doprinosi produktivnosti, konkurentnosti i ostvarivanju poslovnih ciljeva i taj primjer potrebno je što šire primjenjivati.

Dobra zaštita na radu i upravljanje rizicima doprinosi očuvanju radne sposobnosti radnika od početka do završetka radnog vijeka, njeni pozitivni učinci vezani su za brojna druga područja kao i za kvalitetu života i zdravstveno stanje pojedinca te izdatke zdravstvenog sustava i u trećoj životnoj dobi.

Sustav osiguranja zaštite zdravlja na radu uz određenu solidarnost, moguće je učiniti transparentnim, jasnim, stimulativnim i poticajnim za poslodavce, što uključuje mogući model bonus – malus, uz osiguranje izvora sredstava ne samo za saniranje posljedica već i za preventivne mjere, edukativne aktivnosti, kampanje, izradu on line – alata i dr. Zavod je pripremio projekt stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu koji uključuje odgovarajuće sadržaje, dostupnost sudjelovanja bez nepotrebnih troškova te vrednovanje i izdavanje certifikata, kojim će se potvrđivati unapređivanje znanja, vještina i kompetencija za rad na poslovima zaštite na radu. Navedeni pristup dobio je opću potporu struke te se očekuje odgovarajuće normativno reguliranje a zatim i provedba projekta.

Predstavnici Messer Croatia Plin d.o.o. sa zadovoljstvom su prihvatili poziv za sudjelovanje predstavnika tvrtke na savjetovanju u organizaciji Zavoda „Zaštiti se znanjem – Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“ 26. travnja u Murskom Središću.

U okviru radne posjete predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u pratnji Vladimira Nastasića, izvršnog direktora i njegovih suradnika obišli su proizvodne pogone Messer Croatia Plin d.o.o., upoznali se s upravljanjem i tehnološkim procesom rada, radnim uvjetima i mjerama zaštite na radu.