Noćni radnik

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) je propisano koji se radnici uključeni u rad noću smatraju noćnim radnicima. To su radnici koji prema svom rasporedu radnog vremena redovito rade najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom uzastopnih dvanaest mjeseci rade najmanje trećinu svog radnog vremena u vremenu noćnog rada. Mišljenja smo da pojam redovito obuhvaća radnike koji kontinuirano rade noću (pekari, radnici u noćnim klubovima i sl.) i radnike koji prema rasporedu svoga radnog vremena (u okviru smjena) rade neprekidno cijeli tjedan najmanje tri sata tijekom jednoga dana u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom uzastopnih dvanaest mjeseci rade najmanje trećinu svoga radnog vremena u vremenu noćnog rada.

Zakonom je propisano da noćni radnik ne smije tijekom razdoblja od četiri mjeseca u noćnom radu, raditi duže od prosječnih osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. Ovom odredbom nije propisano ograničenje u smislu da noćni radnik ne smije u noćnom radu raditi duže od osam sati, već je propisana obveza poslodavca da pri utvrđivanju dnevnog rasporeda radnog vremena vodi računa o tome da noćnom radniku koji obavlja noćni rad, ne utvrdi tijekom razdoblja od četiri mjeseca rad duži od prosječno osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. Ukupan intenzitet rada toga „običnog“ noćnog radnika računa se u prosjeku, za razliku od noćnog radnika koji je u svom radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, koji ne smije raditi više od osam sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata u kojem radi noću.

Osim toga, člankom 72. Zakona o radu propisane su dodatne obveze poslodavca prema noćnim radnicima. Noćnom radniku je poslodavac dužan prije početka toga rada, kao i redovito tijekom trajanja noćnog rada noćnog radnika, omogućiti zdravstvene preglede. Noćni radnik koji ujedno radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, zdravstveni pregled obavlja u skladu s posebnim propisom o zaštiti na radu, pri čemu je na uputnici potrebno navesti okolnost da je radnik, osim što radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, ujedno i noćni radnik. Ako radnik koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada naknadno rasporedom njegovog radnog vremena počne raditi i kao noćni radnik, a pri ocjeni zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada nije istovremeno ocijenjena i zdravstvena sposobnost za noćnog radnika, poslodavac ga je obvezan uputiti na prethodni zdravstveni pregled za rad noćnog radnika.

Obveza je poslodavca da pri organizaciji radnog vremena vodi osobitu brigu i o pravu radnika na odmore, odnosno radniku mora osigurati odmore na način i u trajanju propisanim Zakonom o radu.