Preraspodjela radnog vremena i korištenje tjednog odmora

U skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), radnik tjedni odmor koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, a ako ga ne može koristiti u propisanom trajanju, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.

Svrha instituta tjednog odmora, koji je Zakonom o radu u minimalnom trajanju od 24 sata neprekidno određen prvenstveno u nedjelju, odnosno subotu ili ponedjeljak, je odmor radnika u tom trajanju toga dana.

Uzimajući u obzir da u određenim slučajevima, zbog specifičnosti organizacije rada, poslodavac nije u mogućnosti organizirati raspored rada radnika na način da svi radnici tjedni odmor koriste u nedjelju, odnosno u subotu ili ponedjeljak, ovu odredbu valja primjenjivati u vezi sa člankom 75. stavkom 4. Zakona, kojim je propisan zamjenski tjedni odmor, a kojeg je poslodavac radniku dužan omogućiti najkasnije do ostvarivanja prava na sljedeći tjedni odmor.

Slijedom navedenog, poslodavac bi pri organizaciji rada morao voditi računa da radniku osigura korištenje tjednog odmora na način propisan Zakonom o radu, bez mogućnosti da dane tjednog odmora u koje je radnik radio „zbraja“ i njihovo korištenje „uvrštava“ u preraspodjelu radnog vremena.