O zaštiti na radu na sjednici GSV-a Zagrebačke županije

Na 11. proširenoj sjednici Gospodarsko socijalnog vijeća Zagrebačke županije Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznao je članove Vijeća sa stanjem zaštite na radu na nacionalnoj razini, kao i na području Zagrebačke županije.

Prethodno je Gospodarsko-socijalno vijeće na prijedlog Zavoda donijelo odluku o osnivanju Povjerenstva za unapređivanje  zaštite na radu, kao svojeg stručnog radnog tijela koje  je održalo konstituirajuću sjednicu a za predsjednika je izabran Boris Antunović, predstavnik HUP-a.

Povjerenstvo će u suradnji sa Zavodom i županijskim GSV-om  kontinuirano djelovati i promicati zdrav i siguran rad te informirati  radnike i poslodavce o  kampanji EU-OSHA 2016.-2017.  „Zdrava radna mjesta za sve uzraste“ s ciljem podizanja svijesti o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti.

Suradnja s Gospodarsko-socijalnim vijećima županija kao i poticanje osnivanja Povjerenstava za unapređivanje zaštite jedna je od značajnih aktivnosti Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu s ciljem  da se na lokalnim razinama suradnjom ključnih dionika razvija socijalni dijalog i partnerstvo, te  sustavno prati i promiče značaj sigurnog rada i prevencije u zaštiti na radu.

Zagrebačka županija