O zaštiti na radu u Terme Tuhelj d.o.o.: POTPORA PROMICANJU ZAŠTITE NA RADU I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA

Izvor: www.terme-tuhelj.hr

Terme Tuhelj vodeće turističko poduzeće u Zagorju na samom izvoru termalne vode i ljekovitog blata, jedno od najvećih turističkih rekreacijskih središta na području kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu.

U tvrtki je zaposleno 176 radnika, a predstavnik Terme Tuhelj d.o.o. Mladen Horvatin, voditelj tehničkog odjela i investicija te stručnjak za zaštitu na radu, informirao je o djelatnosti tvrtke, normativnom uređenju područja zaštite na radu, procjeni rizika, provođenu unutarnjeg nadzora, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, radu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, njihovoj suradnji sa stručnjacima za zaštitu na radu, radu Odbora za zaštitu na radu kao i drugim mjerama koje tvrtka primjenjuje u području zaštite na radu.

Razvoj Termi Tuhelj u smislu izgradnje i preuređenja objekta te u smislu osmišljavanja naše ponude vodimo s ciljem stvaranja prvog pravog wellness & spa resora u kontinentalnoj Hrvatskoj. Naš cilj i misija je postati poduzeće s prepoznatljivom uslugom, što znači pružati našim gostima vrhunsku kvalitetu suvremenih usluga od strane zadovoljnih zaposlenika, razvijati poslovanje i rasti, postavljati standarde topličkog i wellness turizma na domaćem tržištu te kreativno komunicirati s okolinom. Tuheljsko peloidno blato spada među četiri najbolja ljekovita blata u Europi i zato ga upotrebljavaju i u drugim toplicama. Voda, koja na izvorima ima temperaturu od 32 do 33 stupnja Celzijevih, koristi se za ublažavanje simptoma reumatskih oboljenja, kod postoperativnih oporavaka nakon povreda kostiju i zglobova. Vježbe se izvode u termalnoj vodi koja svojim ljekovitim sastavom pomaže kod rješavanja različitih oboljenja. Vježbe se izvode polako te su namijenjene stabilizaciji trupa, pomažu kod održavanja ravnoteže te pospješuju pravilan položaj kralježnice. Problemi i zdravstvene teškoće kod kroničnih i bolnih stanja lokomotornog sustava, bolesti srca i krvnih žila, degenerativnih promjena na zglobovima, reumatskih bolesti, ortopedskih bolesti, deformacija kralježnice, stresa, kroničnog umora te akutnih bolesti, rješavaju se primjenom ljekovitih čimbenika, čime se postiže učinak smanjivanja bolova i poboljšanju cjelokupnog fizičkog i psihičkog zdravlja.

Kako se u okviru Termi Tuhelj uz ugostiteljske i smještajne, pružaju i zdravstvene usluge masaže kroz procjenu rizika i utvrđivanje mjera prevencije djeluje se i na primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu i na tim mjestima rada. U okviru tvrtke provodimo program pod nazivom „Kućni ritual“ koji uključuje različite vježbe relaksacije, očuvanja zdravlja i radne sposobnosti. Suradnja uprave, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu sa stručnjakom za zaštitu na radu je izuzetno kvalitetna, što nam omogućava da se rad zaposlenika odvija na siguran način, rekao je Mladen Horvatin.

Predstavnici Zavoda ukazali su da je u 2017. godini prijavljeno ukupno 18.036 ozljeda na radu, od čega je njih 2.191 bilo težih i 22 sa smrtnim posljedicama a više od 3.300 ozljeda dogodilo se izvan mjesta rada. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u prošloj godini bila je 10,08 i nešto je niža od prosječne stope na razini države, ali se bilježi trend rasta u odnosu na protekle godine. U djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stopa ozljeda na radu u prošloj godini bila je visokih 18,38.

U razdoblju od osnivanja Zavod za unapređivanje zaštite na radu ostvarujući svoje programske zadaće djeluje inovativno, kreativno, poduzetno, brzo i ekonomično ostvarujući neposrednu suradnju s poslodavcima, sindikatima, stručnjacima za zaštitu na radu, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu i drugim dionicima, pružajući im potporu kroz osmišljene kampanje, različite edukativne programe, savjetovanja, informiranje stručne i opće javnosti, međunarodne projekte i niz drugih korisnih sadržaja.

Pored zaštite zdravlja u radnoj sredini, važna je i zaštita zdravlja u životnoj sredini kroz promicanje zdravog načina života i pružanje potpore aktivnostima kojima se sprječava smanjenje tjelesnih i radnih sposobnosti, pa su od posebnog značaja i usluge koje se pružaju u Termama Tuhelj. U uvjetima produžetka radnog vijeka, starenja stanovništva i nedostatka radne snage potrebno je očuvati radnu sposobnost radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Nekada je bila praksa da su radnicima bili omogućeni programirani medicinski odmori u centrima kao što su Tuheljske Toplice, što je doprinosilo očuvanju zdravstvene i radne sposobnosti radnika i smanjenju bolovanja, istaknuo je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

Prema rezultatima ankete o radnoj snazi iz 2013. godine mišićno-koštani poremećaji povezani s radom danas su najčešći tip zdravstvenih problema povezanih s radom i osnovni uzrok izostajanja s posla. Zato su primjeri dobre prakse prevencije iz pojedinih hrvatskih tvrtki uz sudjelovanje stručnjaka kineziologije kvalitetan smjer promicanja i širenja pozitivnih iskustava i rezultata, istaknuli su predstavnici Zavoda. Nužno je jačati svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja ne samo u radnoj već i životnoj sredini, kao nerazdvojnog dijela javno-zdravstvenog programa. Na razini menadžmenta nužno je prihvaćati zaštitu na radu kao sastavni dio poslovanja kojim se pozitivno doprinosi produktivnosti, konkurentnosti i ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Tijekom razgovora naglašeno je da se zaštita na radu u ugostiteljstvu bazira na istim pravilima kao i u drugim djelatnostima. Važno je koristiti uređaje za rad sa sigurnosnim napravama i spriječiti bilo kakvo izlaganje radnika opasnosti, a ako to nije moguće potrebno je osigurati zaštitna sredstva. Najveći rizici koji prijete radnicima u ugostiteljstvu su opasnosti od padova i rušenja, požara i eksplozija te vrućih ili hladnih tvari. Slijede ih rizici od mehaničkih opasnosti, električne struje, bioloških radnih tvari, rada u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, fizičkog napora i od neprirodnog položaja tijela.

Kao i kod drugih djelatnosti i poslodavci u ugostiteljstvu moraju ispuniti određene obveze. Implementacija sustava zaštite na radu počinje izradom procjene rizika, temeljnog dokumenta koji treba odgovarati stvarnom stanju i kontinuirano se ažurirati sa svakom promjenom (nova radna mjesta, promijenjen broj zaposlenika, lokacije,…). Svi radnici, uključujući i poslodavca, moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i početno gašenje požara. U ugostiteljskom objektu treba provesti ispitivanja radnog okoliša i električnih instalacija kako kod ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta, tako i periodički u zadanim rokovima. Radna oprema obuhvaća sve uređaje koji mogu predstavljati opasnosti (od porezotina, struje, opekotina, smrzotina, požara i slično) poput plinskih trošila, friteza, mesoreznica i slično. U svakoj prostoriji treba postaviti planove evakuacije te upoznati sve radnike sa procesom evakuacije. Svaki sustav zaštite od požara, gromobrani te vatrogasni aparati moraju se redovito ispitivati, a ukoliko radnici rade na poslovima s posebnim uvjetima rada i povećanim rizicima obvezni su redoviti liječnički pregledi. Međutim, svakodnevno se događaju nesreće s ozljedama i štetnim posljedicama koje su uzrokovane neispunjavanjem propisanih obveza, ili zbog nemara ili zbog tzv. štednje, pa je nužno stalno upozoravati i kontrolirati sigurnost radne opreme i dosljedno provoditi mjere zaštite na radu.

Polazeći od činjenice da u djelatnosti ugostiteljstva i turizma radi velik broj sezonskih radnika te da je prisutna kontinuirana fluktuacija, Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je praktični Vodič za rad na siguran način u toj djelatnosti, kako bi pružio stručnu pomoć radnicima i njihovim povjerenicima te poslodavcima i ovlaštenicima, a ciljem prevencije i sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Opasne radne tvari u ugostiteljstvu su kemikalije za čišćenje, pranje i dezinfekciju te deterdženti za pranje rublja. Svaka kemikalija označena je znakovima opasnosti te treba voditi računa o njihovom korištenju te pridržavati se pravila sigurnosti. Najčešći način trovanja je kroz probavni i dišni sustav te kroz kožu.

 

Ravnatelj Zavoda Begović, istaknuo je da je Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula dvogodišnju kampanju “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018. – 2019., polazeći od činjenice da su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s izloženošću različitim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve. Opasna tvar na mjestu rada je svaka tvar u plinovitom, tekućem ili krutom stanju, uključujući aerosole, dim i paru, koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika. Zbog toga postoji potreba za podizanjem razine osviještenosti o rizicima od opasnih tvari, te važnosti prevencije i odgovarajućeg učinkovitog upravljanja takvim tvarima.

Prva u proteklih 27 godina na ovom području Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“, koju je pokrenuo Zavod za unapređivanje zaštite na radu usmjerena je ka osiguranju sigurnih i humanih uvjeta rada, smanjivanju ozljeda na radu, izostanaka s rada i bolovanja, povećanju produktivnosti i konkurentnosti, boljim poslovnim rezultatima te gospodarskom rastu.

U skladu s time, svaka tvrtka, ustanova i drugi poslovni subjekt treba uključivanjem u provedbu kampanja preuzeti obvezu postizanja i održavanja rada bez nezgoda, kontinuirano primjenjujući praktična poboljšanja u procjeni rizika, organizaciji i uvjetima rada, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, jačanju unutarnjeg nadzora te izobrazbi rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zaključeno je na sastanku.

U razgovoru je otvorena mogućnost suradnje Zavoda i Termi Tuhelj u sklopu ovogodišnjeg programa obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu kroz realizaciju određenih promotivnih i edukativnih sadržaja promicanja nacionalne i europske kampanje, zdravog načina života i sigurnosne radionice za djecu „S osmjehom korak po korak u novi dan“, kao i oblikovanja programa radionica prevencije namijenjenih očuvanju zdravlja i radne sposobnosti radnika.