Obavljanje obrta

Sukladno Zakonu o radu radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. Međutim, obavljanje gospodarske djelatnosti razlikuje se od radno pravnog statusa fizičke osobe. Tako se obrtnik ne smatra radnikom u smislu radno pravnih propisa, već fizičkom osobom koja obavlja jednu ili više dopuštenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

Nadalje, Zakon o mirovinskom osiguranju u članku 9. stavku 1. točci 1. određuje kako su obvezno osigurani: radnici, službenici i namještenici i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, zaposleni na državnom području Republike Hrvatske. Ujedno, odredbom članka 10. stavka 1. točke 1. istog Zakona uređena je obvezna prijava obrtnika kao osiguranika mirovinskoga osiguranja.

Slijedom navedenog, neovisno o tome obavlja li radnik efektivno posao, odnosno radni odnos mu miruje, isti može obavljati obrt te temeljem i navedene osnove postaje obvezni osiguranik obveznog mirovinskog osiguranja te mu obavljanje obrta nije potrebna suglasnost poslodavca.