Sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Radno pravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana ugovora o radu kojim ugovaraju prava i obveze sukladno pravnim izvorima radnog prava. Vaš upit razumjeli smo na način da ste trenutno u radnom odnosu na određeno vrijeme te biste u vrijeme obveznog rodiljnog dopusta Vi i Vaš poslodavac željeli sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Zakon o radu u članku 15. propisuje bitnim sastojkom ugovora o radu ugovorno određivanje dana početka rada. Kako biste se u vrijeme kada želite „nastaviti“ radni odnos s istim poslodavcem mogli biti na obveznom korištenju prava na rodiljni dopust, iznosimo mišljenje kako smatramo dopuštenim sklopiti (novi) ugovor o radu za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust s datum početka rada unutar rodiljnog dopusta, no u kojem je potrebno naznačiti volju ugovornih strana o zasnivanju radnog odnosa koji rad će se faktično početi obavljati tek po povratku radnice s rodiljnog, odnosno nastavno roditeljskog dopusta.

Neovisno o navedenom, upućujemo kako sklapanje ugovora o radu, kao i prestanak radnog odnosa može nastati i prestati sporazumom ugovornih strana, uslijed čega je dopušteno i ranije prekinuti radni odnos na određeno vrijeme te istovremeno zasnovati ugovorni odnos na neodređeno vrijeme.