Obveza rada za vrijeme otkaznog roka

Sukladno Zakonu o radu radnik koji redovito otkazuje ugovor o radu dužan je odraditi ugovoreni otkazni rok, ukoliko se radnik i poslodavac ne dogovore drugačije.

Napominjemo da u slučaju kada obje stranke žele prestanak radnog odnosa, postoji mogućnost sklapanja sporazuma o prestanku ugovora o radu u kojem poslodavac i radnik slobodno uređuju datum prestanka radnog odnosa.