Sporazum o skraćivanju otkaznog roka

Odredbama članka 122. Zakona o radu propisano je najkraće trajanje otkaznog roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu.

Nadalje, kad je poslodavac dao radniku redoviti otkaz ugovora o radu ne postoji zapreka da se radnik i poslodavac sporazume o skraćivanju otkaznog roka, a koji sporazum bi se mogao sklopiti isključivo nakon uručenog otkaza ugovora o radu. Mišljenja smo da bi takav sporazum koji bi se sklopio radi sporazumnog skraćivanja otkaznog roka i svojim nazivom i svojim sadržajem trebao odgovarati toj svrsi.