Održan stručni skup MRMS

„EU-OSHA kampanja – rad s opasnim kemikalijama“

U okviru programa obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu, u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, uz pokroviteljstvo Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), u Zagrebu je 27.travnja održan stručni skup: „EU-OSHA kampanja – rad s opasnim kemikalijama“.

Nazočnim stručnjacima zaštite na radu u ime ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marka Pavića, obratila se Majda Burić, državna tajnica koja se tom prigodom, osvrnula na EU-OSHA kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”, ističući da se kampanjom nastoji podići razina svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada, te promicati kultura prevencije rizika kako bi se oni otklonili i kako bi se njima učinkovito upravljalo.

Sustav zaštite na radu ključan je za društvo jer se bavi ljudima, njihovim zdravljem i sigurnošću, a izravno utječe na zadovoljstvo radnika, na njegovu produktivnost, a time u konačnici i na ukupnu konkurentnost gospodarstva, ocijenila je državna tajnica.

Nenad Marinić, kontakt točka EU OSHA Hrvatska (MRMS), predstavio je novu EU-OSHA kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”, te naglasio glavne ciljeve kampanje: podići svijest o rizicima, promicati kulturu prevencije – uklanjanje ili učinkovito upravljanje rizicima, poboljšati razumijevanje rizika povezanih s karcinogenim tvarima, usmjeriti se na ranjive skupine radnika i pružati informacije o odgovarajućem zakonodavstvu.

Blaženka Poljak iz Ministarstva zdravstva govorila je o nadležnosti Ministarstva zdravstva nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i korištenjem opasnih kemikalija.

Sveučilišni magistar toksikologije Zdravko Lovrić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, u svom je izlaganju govorio o opasnim kemikalijama te o ulozi i stručnim poslovima Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

Sprječavanje velikih nesreća koje uključuje opasne tvari bila je tema izlaganja mr. sc. Hrvoja Buljana, iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Dr. sc. Sonja Damjanović Dešić iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentirala je temu „Zdravstveni problemi radnika pri radu s kemikalijama – povod za djelovanja stručnjaka”.

U suradnji sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu mr. sc. Milica Šegović, Centar za sigurnost d.o.o., predstavila je „Primjere dobre prakse u smanjivanju rizika od opasnih kemikalija”.

Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu Hrvatska pošta d.d., Nezavisni hrvatski sindikati, prezentirao je temu “Opasne tvari koje se prevoze zrakom u tuzemnom i međunarodnom poštanskom prometu – primjer dobre prakse u HP-Hrvatskoj pošti d.d.”.

Nakon zanimljivih izlaganja Karolina Ivanković, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava uručila je Đuri Papu, dipl.ing., nagradu za životno djelo za značajne rezultate, postignuća te unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu.