Suradnja Zavoda i Zagrebinspekta: Edukacijom proširivati znanje i praksu

U povodu obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu, Zagrebinspekt d.o.o. organizirao je edukaciju svojih stručnjaka zaštite na radu, a predavač na stručnom skupu Zagrebinspekta koji je održan u Termama Tuhelj bio je Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu. Omerdić je prezentirao stanje zaštite na radu i ozljeda na radu u 2017. godini, aktivnosti Zavoda prilikom provođenja nadzora nad osobama ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu te je stručne izvršitelje upoznao s uvođenjem informacijskog sustava zaštite na radu,modula za ovlaštene osobe.

Nakon tog skupa u Zavodu za unapređivanje zaštite za stručnjake zaštite na radu Zagrebinspekta d.o.o. održana je interaktivna radionica „Procjena rizika – osnova prevencije i sigurnosti na radu “ koju je vodio Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu.

Razmjena iskustava koristit će stručnjacima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zagrebinspekta u cilju ostvarenja što bolje suradnje i daljnjeg napretka u području zaštite na radu te smanjenja broja ozljeda na radu, zaključio je Marijan Matočec, dipl. ing., direktor Zagrebinspekta d.o.o.

Dogovorena je daljnja suradnja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zagrebinspekta na zajedničkom projektu pripreme i izdavanja stručnih materijala za edukaciju.