Održan stručni skup o zaštiti zdravlja i zaštiti pri radu s opasnim tvarima

Stručni skup Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto održan je 17. svibnja 2016. u Zagrebu. Na skupu su sudjelovali znanstvenici i istraživači, specijalisti medicine rada, predstavnici ministarstava i javnih ustanova, a obrađene su teme Ispitivanja radnog okoliša i radne opreme – osvrt na nove propise, Rukovanje opasnim tvarima, Edukacija o zaštiti zdravlja na radu s citostaticima koju je proveo KBC Zagreb, Prijevoz opasnih tvari s posebnim osvrtom na izuzeća od propisanih odredbi, Rad s i uz ionizirajuće zračenje, te je predstavljen softver za upravljanje rizicima ERM Venture.

U ime Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, predavanje uz prezentaciju Opasnosti pri rukovanju opasnim radnim tvarima održala je Sanja Sambol, viša stručna savjetnica. Istaknula je kako kod akutnog otrovanja opasnim kemikalijama relativno velika količina otrova u kratkom vremenu ulazi u organizam, znakovi otrovanja javljaju se odmah, a posljedice mogu biti teške ako se na vrijeme ne pruži prva pomoć. Nasuprot tome, kod kroničnog trovanja, koje je najčešće u industriji, otrov u organizam u manjim količinama ulazi kroz dulji period, a znakovi otrovanja mogu se pojaviti i nakon nekoliko mjeseci, pa čak i godina.

Sanja Sambol (foto: ZUZNR)

Za učinkovitu zaštitu od opasnih kemikalija važno je poznavati njihova svojstva i radne postupke, odnosno izbjegavati izravni kontakt s otrovima i štetnim tvarima, držati opasne kemikalije u pravilno označenim posudama u posebnim uvjetima, tj. u prostorijama pod nadzorom koje su zaključane, radove obavljati u prostorijama s odgovarajućom ventilacijom i nepropusnim podovima, koncentraciju opasnih kemikalija mjeriti i pridržavati se graničnih   vrijednosti izloženosti (GVI) i kratkotrajnih graničnih vrijednosti izloženosti (KGVI), osigurati pisane radne upute, sigurnosno-tehničke listove i dr. Radnici koji rukuju opasnim kemikalija moraju za to biti osposobljeni i, naravno, koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, naglasila je Sambol.

Sadržaj Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša predstavio je Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Za razliku od prethodnog Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, najznačajnija novina je što je lista strojeva i uređaja s povećanim opasnostima izostavljena u odredbama Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme. Također, napušteno je izdavanje uvjerenja o pregledu i ispitivanju radne opreme i radnog okoliša, a veća važnost je na sadržajima u zapisniku o pregledu, odnosno ispitivanju kako bi poslodavci veću pozornost usmjerili na uklanjanje nedostataka. Značajna novina spomenutih pravilnika je promjena rokova za preglede / ispitivanja sa 2 na 3 godine, s ciljem  da se tako ušteđena sredstva ulože u održavanje radne opreme.

Jdere Gašperov (foto: ZUZNR)

Iskustva i saznanja s jednodnevnog tečaja o citostaticima sudionicima stručnog skupa prenijela dr. sc. Bojana Knežević iz KBC Zagreb. Podsjetila je kako je obveza poslodavca poduzeti sve mjere zaštite, osigurati zdravo radno mjesto i edukaciju za radnike koji rade s kancerogenima i mutagenima.

O prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu, uz osvrt na zakonodavstvo Hrvatske i zemalja Europske unije, govorio mr. sc. Ivica Mekovec, voditelj Odjela za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma i članica EU u potpunosti je u Zakon o prijevozu opasnih tvari uključila ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Stručni skup: Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima

Prijevoz opasnih tvari zahtijeva veću pozornost zbog dodatnih opasnosti koje proizlaze iz svojstava takvih tvari. Svi sudionici u prijevozu opasne tvari moraju biti dodatno osposobljeni i upoznati s dodatnim opasnostima, klasifikacijom opasnih tvari i dokumentacijom na temelju koje se obilježava vozilo i pakiranje te određuje oprema koju je u vozilu potrebno imati, istaknuo je Mekovec.

O radu s ionizirajućim zračenjem i uz takvo zračenje govorio je dr. sc. Ivica Prlić iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Na kraju skupa predstavljen je softver za upravljanje rizicima ERM Venture, koji zadovoljava načela i upute norme ISO 31000.

Ovim stručnim skupom započela je suradnja Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u realizaciji različitih programa.

Stručni skup: Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima (foto: ZUZNR)