Održan Treći susret studenata studija sigurnosti i zaštite u Potpićnu

Trećim susretom studenata studija sigurnosti i zaštite, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s tvrtkom ROCKWOOL Adriatic d.o.o. iz Potpićna započeo je aktivnosti obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu. Na početku ovog susreta prisutne je pozdravio Aleks Fonović, voditelj tvornice, predstavivši ukratko poslovanje tvrtke i njezin proizvodni program. Tvrtka je započela s radom prije 11 godina i danas zapošljava 160 radnika, a s vanjskim suradnicima radno je angažirano do 400 osoba. Svi radnici prošli su sigurnosnu izobrazbu u inozemstvu, s ponosom je istaknuo Fonović naglasivši da svaki radni sastanak rukovoditelja započinje s temama kao što su sigurnost i ekologija. O tome da je riječ o tvrtki koja radi na sustavnom promicanju kvalitete, okoliša, energije, zdravlja i sigurnosti na radu, svjedoče i nedavno dodijeljeni ISO certifikati za tvornicu u Potpićnu, uključujući i OHSAS18001:2007, koji je vezan uz zaštitu zdravlja na radu i sigurnost.

Ivan Sakač, inženjer zaštite na radu, u tvrtki ROCKWOOL Adriatic d.o.o., naglasio je da kontinuirana komunikacija s radnicima, koji aktivno daju prijedloge za unapređenje u području zaštite na radu, postiže učinkovite rezultate i doprinosi povećanju razine sigurnosti na radu. U cilju povećanja sigurnosti unutarnjeg prometa, najavio je uvođenje internog radara i kamere u krugu tvrtke. Također, putem posebne informatičke aplikacije evidentiraju se sve nezgode i rizične situacije koje se analiziraju i poduzimaju konkretne mjere kojima se isključuju ozljede na radu. Svake godine provode se i kampanje usmjerene na jačanje kulture zaštite na radu, kroz primjenu 10 pravila sigurnosnog rada, a najavljena je i nova korporativna kampanja – „Zajedno na svim poljima“.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu za organiziranje Trećeg susreta studenata studija sigurnosti i zaštite, a povodom obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Naglasio je kako, iz dana u dan, raste svijest o tome koliko stradanja i profesionalne bolesti radnika nanose višestruke štete poslodavcima, društvenoj zajednici, zaposlenicima i obiteljima, kao i to kako su na kompleksnom području sigurnosti i zaštite na radu kontinuirano potrebna nova znanja, kompetencije i vještine. Istaknuo je kako se u Republici Hrvatskoj u okviru dva Veleučilišta, u Rijeci i Karlovcu, izvode stručni i specijalistički studiji sigurnosti i zaštite koji su važan segment cjelokupnog sustava visokog obrazovanja u zemlji. Ti studiji su usklađeni s potrebama tržišta rada, odnosno usmjereni na potrebe obrazovanja stručnjaka, specijalista i poduzetnika.

Polazeći od stalnih i brzih promjena u profesionalnim svijetu, polaznici studija sigurnosti i zaštite, stječu potrebna znanja, kompetencije, sposobnosti i vještine za primjenu novih metoda rada u praksi i orijentiranost ka stručnom radu. Studiji sigurnosti i zaštite usporedivi su s programima sličnih studija u drugim europskim zemljama, ali su poglavito oblikovani za potrebe koje postoje u zemlji i usmjereni na potrebe razvoja struke.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja nacionalna javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu, željela je organizacijom Trećeg tradicionalnog susreta studenata studija sigurnosti i zaštite ukazati na značaj visokog obrazovanja u ovom području, na dosadašnja postignuća, potrebu daljnje afirmacije i priznanja struke te pružiti podršku mladim ljudima u potvrđivanju stečenog znanja u našoj zemlji.

Nakon uvodne riječi mentorice Kristine Dundović s Veleučilišta u Rijeci, studenti Paula Purić, Doris Polegubić i Filip Ordoga predstavili su rad „Istraživanje o stanju zaštite na radu u stomatologiji“. Studenti su prezentirali rezultate ankete koju su proveli pripremajući rad i podatak da je od ukupnog broja anketiranih, njih 71% doživjelo nesreću na radu,  dok njih više od 50% nije propisano prijavilo ozljedu na radu, što zbog neznanja ili zato što su to smatrali nepotrebnim. Zbog izostanka propisanog osposobljavanja na siguran način, kod doktora dentalne medicine utvrđeni su različiti zdravstveni problemi te su predložene odgovarajuće mjere kojima je potrebno osigurati učinkovitu primjenu mjera zaštite na radu u ovoj struci.

Studenti Veleučilišta u Karlovcu – Barbara Šimić, Dalibor Benković i Ivan Iviček – pod vodstvom mentora dr. sc. Zvonimira Matusinovića, pripremili su temu „Zaštita od požara informatičke opreme“. U radu su prikazali mogućnost nastanka požara na informatičkoj opremi i načine gašenja korištenjem određenih plinova te primjene pasivnih i aktivnih mjera zaštite od požara. Na primjeru serverske sobe Veleučilišta u Karlovcu studenti su ukazali na moguće izvore požara te predložili niz mjera za unapređenje zaštite serverske sobe.

Studentima su potom uručena priznanja, a ravnatelj Vitomir Begović naglasio je da završeni studenti studija sigurnost i zaštite imaju časnu dužnost biti u službi čovjeka, njegove sigurnosti, zaštite zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika, kao vrednota od posebnog društvenog interesa. Završetkom studija od svakog stručnjaka zaštite na radu očekuje se spremnost na stalno stručno usavršavanje, praćenje i primjenu novih tehnologija i znanja, pri čemu će Zavod za unapređivanje zaštite na radu pružiti svekoliku potporu.

Uzvanici su zajedno s domaćinima potom obišli tvornicu ROCKWOOL Adriatic d.o.o.