ODRŽANA 11. SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

U utorak, 2. travnja 2024. održana je 11. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu kojom je predsjedao Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu.

Tema ove on-line sjednice bio je izbor članova Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade radi unaprjeđivanja zaštite na radu. U skladu s Pravilnikom o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu Povjerenstvo čini 5 članova koje na prijedlog Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu ministar nadležan za rad imenuje posebnom odlukom.  Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predložili su članove Povjerenstva temeljem dostavljenih prijedloga i prijedloga socijalnih partnera zaprimljenih na samoj sjednici.

Na sjednici su uz predsjednika Dražena Opalića, kao članovi prisustvovali Cvetan Kovač, Marija Bubaš, Ljubomir Pintarić, Boris Antunović, Nenad Seifert i Marina Borić.