Provedba projekta o učinkovitom upravljanju problemima mentalnog zdravlja zaposlenika

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s europskim partnerima radi na projektu Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM).

Projektom se nastoji osnažiti dionike u zaštiti zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja zaposlenika, na način da im se pruže adekvatna znanja, vještine i alati za razumijevanje problema mentalnog zdravlja te za promicanje dobrobiti zaposlenika na radnim mjestima. Uvažavajući činjenicu koliko je mentalno zdravlje bitno u sustavu zaštite na radu ovo ministarstvo se kao dionik uključilo u provedbu projekta.

Ciljevi projekta su:
• Razumjeti osnovne karakteristike najčešćih poteškoća i problema mentalnog zdravlja na radnom mjestu te njihov utjecaj na radne procese i radno okruženje.
• Pružiti informacije kako bi se unaprijedilo znanje i vještine za upravljanje problemima mentalnog zdravlja u tvrtkama diljem Europske Unije.
• Osposobiti stručnjake iz područja ljudskih resursa te druge dionike u zaštiti zdravlja kako prepoznati uobičajene mentalne poremećaje u početnoj fazi, kao i psihosocijalne rizike radnog mjesta putem online edukacije izrađene u ovu svrhu i za ovu skupinu.
• Osnažiti timove ljudskih resursa i drugih stručnjaka u području zaštite zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja svojih zaposlenika, pružajući im adekvatna znanja, vještine i alate za promicanje dobrobiti zaposlenika.
• Prikazati strategije za bolju integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u radno okruženje te upravljanje problemima mentalnog zdravlja od faze prevencije do povratka na posao nakon dulje odsutnosti.
• Omogućiti digitalne alate za pristup informacijama o dobrobiti na radnom mjestu kako bi se stvorilo okruženje u kojem se o problemima mentalnog zdravlja može otvoreno razgovarati.

Na društvenim mrežama projekta možete se informirati o aktualnim aktivnostima projekta.
https://www.facebook.com/MH4HRM.Project
https://www.linkedin.com/company/mh4hrm-project/