Održana javna tribina: Sindikalno organizirana radna mjesta – sigurnija radna mjesta

Povodom obilježavanja Dana zaštite na radu u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u prostorijama Petrokemije d.d. u Kutini održana je 25. travnja 2018. godine javna tribina na temu „Sindikalno organizirana radna mjesta-sigurnija radna mjesta“.

Uvodno je prisutne sudionike pozdravio Mladen Novosel, predsjednik SSSH, te je ukazao da se svake godine iskazuje od strane HZZO-a između 16 i 18 tisuća ozljeda na radu, što je začuđujućem kao i broj priznatih ozljeda na radu. Sindikalno organiziranje može doprinijeti većoj sigurnosti na radu, istaknuo je Novosel. Stajalište je da se ne smije štedjeti na području zaštite na radu jer se time ne može postići konkurentnost gospodarstva. Primjeri dobre prakse trebaju doprinijeti uspostavi kulture sigurnog rada, zaključio je Novosel.

U ime Petrokemije d.d. Kutina nazočne je pozdravio Đuro Popijač, predsjednik Uprave ističući da je to industrijska tvrtka u kojoj se posebna pozornost posvećuje organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Sigurnost je na prvom mjestu i kontinuirano se smanjuje broj ozljeda na radu, posebno onih sa težim posljedicama. Pored toga, velik broj drugih tvrtki pruža razne usluge u posebnom prostoru Petrokemije pri čemu se inzistira na zadovoljavanju svih standarda zaštite na radu od tih subjekata. Suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika sa radničkim predstavnicima i stručnjacima za zaštitu na radu je preduvjet učinkovite zaštite na radu, rekao je Popijač.

Gordana Palajsa, voditeljica pravno-kadrovskih poslova i javnih politika u području zaštite na radu pri SSSH, osvrnula se na Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva u dijelu zaštite na radu i na predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, a zatim je komentirala podatke o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, te je prokomentirala Izvješće o radu od Inspektorata rada.

Obraćajući se nazočnima Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ukazao je da je socijalni dijalog u području zaštite na radu potrebno implementirati i osnažiti na svim razinama: nacionalnoj, međusektorskoj, sektorskoj, teritorijalnoj i mikro razini, zatim u tvrtki, ustanovi, na radnome mjestu. Institucionalni okvir i uspostavljene strukture uz stručnu potporu omogućavaju svim partnerima izravan utjecaj na unapređivanje zaštite na radu uz primjenu inovativnih rješenja. Poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Za poduzetnike i radnike zaštita na radu je alat za sigurna i zdrava radna mjesta, a to je i jedna od bitnih pretpostavki postizanja produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta i razvoja.

Postojeće zakonodavne i institucionalne mogućnosti s ciljem unapređivanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu nisu dovoljno iskorištene. Prava i obveze u nadležnosti radničkih vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i predstavnika radnika u organu poslodavca ukazuju na njihov značaj ne samo u zastupanju i zaštiti prava zaposlenih, nego i u oblikovanju industrijskih odnosa kod poslodavca. Između radničkog vijeća, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu i poslodavca postoji međuovisnost interesa kroz proces obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja.

Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu nije samo formalna mogućnost već potreba radnika ali i obostrani interes radnika i poslodavca. Istovremeno, poslodavac je obvezan savjetovati se s predstavnicima radnika o nizu pitanja iz područja zaštite na radu, a sve u cilju prevencije i unapređivanja zaštite na radu. Kako bi radnici bili pravodobno i detaljno obaviješteni o svim temama iz područja zaštite na radu, njihov povjerenik mora imati povjerenje radnika, respekt poslodavca i njegovih suradnika, mora biti stručno osposobljen za rad, a u svakodnevnom djelovanju usmjeren na ispunjavanje svojih prava i obveza.

Međutim, u ovom trenutku se može zaključiti da u značajnom broju radnih sredina nije izvršen izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, što negativno utječe na zastupanje interesa radnika u ovom izuzetno značajnom području. Slijedom toga potrebno je pristupiti i provesti aktivnosti izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu kao bitnog preduvjeta ostvarivanja prava i interesa radnika te obveza poslodavaca. Izuzetno je važno težište socijalnog dijaloga prenijeti na razinu udruga sindikata i udruga poslodavaca jačajući kolektivno pregovaranje, kao i dijalog, partnerstvo i suodlučivanje na razini trgovačkih društava i ustanova, a sukladno ovlastima partnera, koje proizlaze iz odredbi Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i samih kolektivnih ugovora.

Nema učinkovitog gospodarstva bez učinkovite zaštite na radu, jer dobra zaštita na radu nije trošak, već investicija, a time i zajednički interes i obveza poslodavaca, sindikata, radnika i društvene zajednice. Unatoč uspostavljenom širokom institucionalnom okviru, socijalni dijalog još uvijek nije u funkciji ostvarivanja odgovarajućeg sadržaja, kvalitete i učinaka na gospodarsku i socijalnu politiku, a u tom okviru i područje zaštite na radu nije izuzetak, zaključio je ravnatelj Begović.

U panel raspravi sudionici tribine istaknuli su da je Petrokemija jedna od rijetkih tvrtki koja ima zaključen posebni kolektivni ugovor za područje zaštite na radu, a usprkos teškoćama u poslovanju, ulaganje u zaštitu na radu nije se proteklih godina smanjivalo. Naglašeno je da su u Petrokemiji izvršeni izbori 26 povjerenika radnika za zaštitu na radu po organizacijskim radnim cjelinama i da isti učinkovito djeluju i surađuju s ovlaštenicima poslodavca i stručnjacima zaštite na radu kako bi proveli sve organizacijske i tehničke mjere zaštite na radu ostvarujući sigurnost radnika u ovoj tvrtki.

U okviru ovog radnog susreta sudionici su obišli proizvodne pogone Petrokemije d.d. i neposredno se upoznali s organizacijom rada i provedbom mjera zaštite na radu.