Održana radionica o izradi procjene rizika u Osijeku

Procjena rizika i specifični rizici pri obavljanju poslova u djelatnosti građevinarstva bile su teme interaktivne radionice održane za članove HUP-a Regionalnog ureda Osijek koju su vodili Neven Obradović i Marina Borić, viši stručni savjetnici u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

U uvodnom dijelu Neven Obradović istaknuo je važnost procjene rizika za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Predstavljajući brojne aktivnosti Zavoda posebno je naglasio  važnost kontinuirane edukacije svih ključnih  dionika, a posebno stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Podsjetio je da je poslodavac obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju općih načela prevencije i pri tom uzeti u obzir vrstu djelatnosti, te prilagoditi rad uvjetima s ciljem da se spriječe nezgode, ozljede na radu, profesionalne i druge bolesti povezane s radom. Temeljni cilj procjene rizika je utvrđivanje rizičnih mjesta i radnih postupaka, odnosno stanja i procesa u kojima može doći do ugrožavanja sigurnosti i zdravlja radnika na mjestu rada, kao i poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje ili smanjenje na prihvatljivu razinu. U praksi su prisutni različiti pristupi u procjeni rizika što zavisi od kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja, te uvjeta unutar radne sredine. Utvrđivanje opasnosti,  štetnosti i napora na mjestu rada je najvažnija faza u procjeni rizika i osnovni je preduvjet pravilnog utvrđivanja rizika i mjera prevencije. Polazna osnova je obrada relevantnih podataka na osnovu mjerenja i ispitivanja, praćenje i analiza tehnološkog procesa te prikupljanje potrebnih informacija od strane zaposlenih i informacija iz drugih izvora.

Procjena rizika kao najvažniji dokument u zaštiti na radu mora uključiti različite elemente, a sami radnici moraju biti aktivni sudionici njene izrade. Kako sigurno obavljati radne zadatke, koji su rizici prisutni na mjestima rada i kako ih smanjiti ili otkloniti, pitanja su na koje odgovor mora pružiti kvalitetno izrađena procjena rizika. Neven Obradović  je istaknuo kako na temelju procjene rizika poslodavac mora osposobiti radnika za rad na siguran način prije početka rada, odnosno ako je došlo do promjena u radnom postupku, u slučajevima kada je uvedena nova radna oprema ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije, u slučajevima upućivanja radnika na novo mjesto rada kao i u slučaju utvrđenog oštećenja zdravlja radnika uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Prema podacima o ozljedama na radu u djelatnosti građevinarstva, u 2016. godini ukupno su zabilježene 1.143 ozljede na radu, pri čemu ta djelatnost po broju ozljeda zauzima visoko  peto mjesto. Sukladno Izvješću o radu Inspektorata rada u 2017. godini utvrđeno je 1.699 teških ozljeda na radu i 22 smrtna slučaja. Najveći broj teških ozljeda na radu zabilježen je u prerađivačkoj industriji te u djelatnosti graditeljstva, a najčešći uzrok bio je izvođenje radne operacije na način protivan pravilima zaštite na radu. Najveći broj smrtno stradalih osoba zabilježen je u djelatnosti građevinarstva, njih ukupno 11, od čega njih pet kod mikro poslodavaca koji zapošljavaju od 1 do 9 radnika, zatim dva kod malih poslodavaca koji zapošljavaju od 10 do 49 radnika, tri u srednje velikim tvrtkama. koje zapošljavaju od 50 do 249 radnika, te  jedna smrtno stradala osoba kod velikih poslodavaca koji zapošljavaju više od 250 radnika.

Tijekom radionice zaključeno je da je procjena rizika jedan od ključnih čimbenika učinkovite prevencije i zaštite na radu, a ovakav tip edukacije kvalitetna prilika za razmjenu mišljenja i iskustva, kao i za ujednačavanje kriterija prilikom evaluacije procjene specifičnih rizika u djelatnosti građevinarstva budući se radi o visokorizičnoj djelatnosti za sigurnost na radu.