Održano predavanje studentima Veleučilišta u Rijeci

Studentima studija sigurnosti i zaštite Veleučilišta u Rijeci, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu održali su predavanje 16. svibnja 2018. ove godine.

Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, predstavila je kampanju koju je pokrenula Europska agencija za zaštitu na radu u  travnju o.g. Kampanja  “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.-2019. od velike je važnosti, jer su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama izloženi opasnim tvarima na radnim mjestima što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve. Stoga je važno podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada i promicanje kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili, a kada to nije moguće, kako bi  se njima učinkovito upravljalo.

Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu, upoznao je studente sa sadržajem i načinima provedbe stručnih nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu. Detaljno je prezentirao aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao i važnost obavljanja stručnog nadzora nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu s ciljem djelovanja Zavoda na sprječavanju nelegalnog rada u području zaštite na radu, kontrole propisanih isprava i evidencija od strane ovlaštenih osoba, Informacijskom sustavu zaštite na radu Zavoda, čime se omogućava kvalitetnija kontrola i nadzor. Također je istaknuo ulogu stručnjaka zaštite na radu i njihov doprinos u očuvanju radne sposobnosti radnika te zaštite njihovog zdravlja, kao i važnost cjeloživotnog učenja svih dionika u području zaštite na radu.

Studenti su pokazali veliko zanimanje za navedene teme, a predstavnici Veleučilišta u Rijeci iskazali su interes za daljnju suradnju dviju institucija.