Održana radionica u sklopu Projekta revizije Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije

U sklopu Projekta revizije Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije (NIP). U Splitu je 20. lipnja 2017. održana radionica o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POPs). Budući da je tijekom revizije NIP-a uočena nedovoljna informiranost o POPs-ovima, cilj ove radionice bio je  jačanje svijesti zainteresirane javnosti o štetnim učincima na zdravlje i okoliš, kao i o gospodarenju otpadom na okolišno prihvatljiv način.

Predstavnica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, viša stručna savjetnica Sanja Sambol govorila je o zaštiti na radu kod postupanja s postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POPs), koje su već desetljećima prisutne posvuda u prirodi, u tkivu životinja i ljudi zbog izrazite otpornosti na razgradnju. Iako su postojane organske onečišćujuće tvari pridonijele u povećanju prinosa u poljoprivredi  uništavanjem štetočina, te se industrijske kemikalije – poput polikloriranih bifenila još uvijek koriste, jednako kao i izolacijski i rashladni materijali u transformatorima i kondenzatorima, svojom prisutnošću neke od njih su izazvale toksične reakcije. Naime, postojane organske onečišćujuće tvari  zadržavaju se u okolišu godinama, šireći se tisućama kilometara, te uzrokuju zdravstvene i ekološke štetne posljedice. Sambol je ukazala na štetan utjecaj POPs-ova na zdravlje čovjeka, ali i na okoliš te potrebu odgovornog postupanja pri radu s kemikalijama.

Sudionici radionice su bili predstavnici gospodarstva, tijela državne uprave, institucija s javnim ovlastima, Hrvatske gospodarske komore, znanstveno-istraživačkih institucija te stručne osobe koje obavljaju poslove u zaštiti okoliša.

Prezentacije, kao i korisne vodiče možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/zrak.html