Radni posjet: Veleučilištu u Vukovaru

ZAŠTITU NA RADU UKLJUČITI U PROGRAME STUDIJA

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović posjetio je Veleučilište „Lavoslav Ružićka“ u Vukovaru, te se susreo s Mirjanom Nedović, prodekanicom za nastavu i studente, Anom Gavran, tajnicom i Sanelom Schmidt, zaduženom za zaštitu na radu u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Uvodno su predstavnice Veleučilišta istaknule opredijeljenost i usmjerenost Veleučilišta da se kroz svoja tri studijska programa studentima pruže vrhunska znanja i vještine i da ih se pripremi za tržište rada i uspješnu budućnost. Naši nastavnici i vanjski suradnici najvećim dijelom su osobe s iskustvom u gospodarstvu, državnoj upravi i zdravstvu koji kroz proaktivni pristup prenose studentima iskustva iz prakse i tako im pomažu da postanu stručnjaci u svojoj struci.

Struktura nastavnog plana preddiplomskog programa studija fizioterapije počiva na užem stručnom području fizioterapije i kliničkim sadržajima, uz obavezno područje temeljnih znanosti i dodatnih zdravstvenih sadržaja.

Studenti na stručnom upravnom studiju usvajaju teorijska znanja, a kroz stručnu praksu u raznim državnim i lokalnim tijelima uprave stječu potrebne vještine i osposobljavaju se za stručno i samostalno obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, institucijama javnog sektora, trgovačkim društvima i sličnim tijelima koja za takvim profilom stručnjaka imaju potrebu.

Studenti na stručnom poslovnom studiju svladavaju tehnike i vještine rada za suvremeno i praktično vođenje komercijalnih i drugih srodnih poslova u trgovini, odnosno za izvršavanje svih vrsta trgovačkih poslova i obavljanje različitih djelatnosti i gospodarskih usluga, marketinga, poduzetništva i operativnog rukovođenja, transporta, otpremništva, skladišnih usluga, poznavanja robe, komercijalnih usluga i slično. Kroz stručnu praksu u velikom broju tvrtki studenti stječu praktična znanja i vještine.

Veleučilište u Vukovaru prošlo je nekoliko faza razvoja, a u tijeku je ustrojavanje novih specijalističkih i stručnih studija koji će našim studentima omogućiti dalji nastavak školovanja i profesionalni razvoj. Svjesni smo naše odgovornosti za školovanje mladih ljudi s područja Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, a i šire, koji će temeljem stečenih znanja na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” razvijati gospodarstvo ovoga kraja, pronaći svoje mjesto na tržištu rada, ostvariti egzistenciju svojih obitelji i izbjeći ekonomske migracije, naglasile su predstavnice vukovarskog Veleučilišta.

Ravnatelj Zavoda Begović naglasio je da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa, a da bi se ostvario temeljni cilj, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom uz mjere prevencije, ključni je preduvjet razvoj kulture zaštite na radu. Zato je potrebno od predškolskog odgoja, kroz osnovno, srednje i visoko obrazovanje integrirati odgovarajuće sadržaje kako bi kroz odgojno-obrazovni proces pripremili djecu, učenike i studente za siguran rad u trenutku njihovog ulaska na tržište rada, te ih uputili kako očuvati radnu sposobnost tijekom cijelog radnog vijeka.

Uz teoretski dio kroz studentsku praksu i rad obveza je osposobljavati polaznike za rad na siguran način na konkretnim mjestima rada. Posebno je važno za vrijeme studija polaznike pripremiti i uputiti u osnovne obveze poslodavaca i radnika u području zaštite na radu, pa je ravnatelj Begović predložio na tom području suradnju Zavoda i Veleučilišta „Lavoslav Ružićka“ u Vukovaru.

Zavod se zalaže za promicanje osnovnog znanja o zaštiti na radu u svim studijskim programima u Hrvatskoj pa će se u vezi istog uputit i odgovarajući prijedlozi Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Dugoročno poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu moguće je ostvariti kontinuiranim i cjelovitim podizanjem razine znanja, vještina i kompetencija svih ključnih dionika, a među njima posebno mladih kao budućih zaposlenika i poslodavaca, zaključio je ravnatelj Begović.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o značaju razvoja studija zaštite i sigurnosti u Hrvatskoj i potrebu dostupnosti ovog studija i na širem području Slavonije.