Ograničenje trajanja prekovremenog rada

Zakonom o radu propisana je mogućnost rada u prekovremenom radu u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, kada je radnik na pisani zahtjev poslodavca, dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena.

Propisano je ograničenje prekovremenog rada na način da se propisuje da ukupno trajanje rada radnika, ako radi prekovremeno, ne smije biti duže od pedeset sati tjedno. Na godišnjoj razini ograničenje je postavljeno na razini sto osamdeset sati, uz mogućnost da se kolektivnim ugovorom ugovori drugačije, a najduže dvjesto pedeset sati godišnje.