Okrugli stol: “Praktični problemi u poslovima koordinatora za zaštitu na radu”

Pozivamo koordinatore za zaštitu na radu na sudjelovanje na Okruglom stolu na temu: „Praktični problemi u poslovima koordinatora za zaštitu na radu“ kako bi podijelili svoja iskustva u primjeni propisa te da predložite svoja nenormativna ili normativna rješenja.

S obzirom na iskazanu potrebu za usavršavanjem koordinatora za zaštitu na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s koordinatorima za zaštitu na radu organizira Okrugli stol na temu: „Praktični problemi u poslovima koordinatora za zaštitu na radu“, a koji će se održati dana 7. lipnja  2017.  s početkom u 9.30h u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52/1 kat, Zagreb. Zavod za unapređivanje zaštite na radu je u ulozi administrativne potpore skupu kako bi isti bio besplatan za sve sudionike, a predavači će biti istaknuti i cijenjeni koordinatori za zaštitu na radu.

Tema Okruglog stola je razmjena iskustva i dobre prakse koordinatora za zaštitu na radu, a u raspravi predviđeno je iznošenje individualnih praktičnih problema prilikom primjene propisa od strane svih sudionika Okruglog stola. Temeljem zaključka Okruglog stola prvenstveno nenormativnim rješenjem (izrada programa, vodiča, metoda i modela) pokušalo bi se dati rješenje za određeni problem u primjeni propisa. Tek ukoliko to ne bude moguće, u suradnji sa svim dionicima iz zaštite na radu predlagat će se nadležnim tijelima obrazložene i osnovane radne materijale za normativna rješenja radi oblikovanja pravnih normi u svrhu sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

Možemo s pravom istaknuti da koordinatori za zaštitu na radu posjeduju veliko stručno znanje i iskustvo te smo sigurni kako zajedničkom suradnjom možemo zajednički konstruktivno doprinijeti razvoju zaštite na radu.

Program Okruglog stola na temu: „Praktični problemi u poslovima koordinatora za zaštitu na radu“ te molimo prijavu Vašeg sudjelovanja najkasnije do 5. lipnja 2017. putem poveznice.

Očekujući Vaš dolazak, srdačno Vas pozdravljamo!