Osobe na stručnom osposobljavanju i biračko pravo radnika

Sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u vezi s gospodarskim i socijalnim pravima i interesima radnika, je pravo koje je Zakonom o radu zajamčeno radnicima koji su zaposleni kod poslodavca, a ostvaruju ga na način i pod uvjetima propisanim tim Zakonom (čl. 140. Zakona).

U smislu tako uređenoga prava radnika na sudjelovanje u odlučivanju, valja tumačiti i biračko pravo radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca (članak 145. Zakona), odnosno njihovo pravo da biraju i budu izabrani za predstavnika radnika u radničkom vijeću ili organu poslodavca.

Osoba na stručnom osposobljavanju kod poslodavca je osoba koja je s poslodavcem sklopila ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pa se u smislu članka 4. i članka 140. Zakona o radu ne može smatrati radnikom zaposlenim kod toga poslodavca.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da osobe koje su s poslodavcem sklopile ugovor o stručnom osposobljavanju, nemaju biračko pravo koje je za radnike zaposlene kod  poslodavca, propisano člankom 145. Zakona o radu.