Otvorena vrata Zavoda u Osijeku

STRUČNA PODRŠKA DIONICIMA U ZAŠTITI NA RADU

U prostorijama HUP-a  Regionalnog ureda Osijek održan je program Otvorena vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Organizacijom  Otvorenih vrata izvan svojeg sjedišta i neposrednim razgovorom s različitim dionicima u zaštiti na radu, Zavod pokazuje svoju otvorenost i interes za partnerstvo,  informiranje, savjetovanje  i edukaciju kako bi se unapređivala organizacija  i provedba mjera zaštite na radu.

Uvodno se velikom broju posjetitelja  među kojima su bili poslodavci i  njihovi ovlaštenici,  sindikalni i povjerenici radnika za zaštitu na radu, članovi Radničkih vijeća,  rukovoditelji ljudskih resursa, stručnjaci zaštite na radu, predstavnici ovlaštenih tvrtki za zaštitu na radu  i brojni drugi zainteresirani obratio Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, naglašavajući da Zavod kao javna ustanova funkcionira kreativno, inovativno  i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne  stručne podrške svim ključnim akterima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su  javne institucije servisi korisnika, i u ulozi  ostvarivanja javnog  interesa.

Tijekom  cjelodnevnog  programa Otvorenih vrata, stručnjaci Zavoda Muhidin Omerdić, Sanja Sambol i Josip Škreblin informirali su, savjetovali i odgovarali na brojna pitanja  nazočnih  o primjeni propisa, učinkovitom organiziranju, provođenju  i upravljanju zaštitom na radu.

Posjetitelji Otvorenih vrata pokazali su  interes za praktična  iskustva, tražili konkretna pojašnjenja i najbolje načine za provođenje propisa iz područja zaštite na radu, a posebno za  izradu procjene rizika, odgovornost i djelokrug rada ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, postupke utvrđivanja alkoholiziranosti  radnika, ispitivanje radnog okoliša i radne opreme,  odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme, organizaciju i provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu i zadaće koordinatora II, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, postupak  imenovanja ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu i njihovo osposobljavanje, ovlasti, djelokrug i nadležnost radničkog vijeća u zaštiti na radu, djelovanje Odbora  za zaštitu na radu i  niz drugih pitanja.

Pored  organizacije neposrednih  radnih susreta u radnim i životnim sredinama u okviru Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu, tijekom cijele godine djeluje  besplatno savjetovalište  Zaštita na radu  3u1 ( informiranje, savjetovanje, edukacija) koje je   namijenjeno novim poduzetnicima početnicima,  mikro, malim, srednjim i  velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima  koji imaju potrebu   informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti  primjere dobre prakse  iz područja zaštite na radu.

Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku Zavod za unapređivanje  zaštite na radu predstavio je građanima  prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“  i kampanju EU OSHA  „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, pozivajući ih na aktivno sudjelovanje u njihovim radnim sredinama.

U okviru cjelodnevnog boravka u Osječko-baranjskoj županiji Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda  razgovarao je s predstavnicima socijalnih partnera u županijskom Gospodarsko-socijalnom vijeću Osječko-baranjske  županije, sastao se s predstavnicima sredstava  javnog priopćavanja  te je  posjetio  tvrtku Saponia d.d. Osijek kojom  prilikom se  upoznao od strane  predstavnika  Uprave i radnika s organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu u toj kemijskoj industriji.