Radni posjet Saponia d.d. Osijek

SAMO JE SIGURAN RAD, ISPLATIV RAD !

Tijekom boravka u Osijeku Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanja zaštite na radu posjetio je tvrtku Saponia d.d. Tom prilikom upoznao se s organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu u razgovoru s Višnjom Perić, pomoćnicom direktora proizvodnje, Zdravkom Lovinčić Kraljević, voditeljicom, Mihajlom Andrakovićem i Antonijom Kristek Janković organizatorima, Željkom Bašić, stručnom suradnicom i Đurđicom Kovačević, stručnjakinjom zaštite na radu.

Povijeni razvoj Saponia d.d. seže u 1894. godinu kada je Samuel Reinitz u Osijeku osnovao obrtničku radionicu za proizvodnju sapuna koja se 1922. povezala sa tvrtkom Georga Schichta. Time je obrtnička radionica povećala proizvodnju te počela proizvoditi nove proizvode. U 123 godine bogate povijesti tvrtka se razvijala, investirala, uvodila nove prepoznatljive robne marke, povećala broj zaposlenih i širila proizvodni program prilagođen zahtjevima tržišta.

Saponia je tijekom Domovinskog rata pretrpjela velike štete na objektima i jedan je od najvećih ratnih stradalnika. Tvrtka je kasnije započela sa poratnom proizvodnjom i obnovom tvornice a 1994. postala dioničko društvo.

Početkom 2000-ih je rekonstruiran pogon za proizvodnju praškastih deterdženata, čime je modernizirana tehnologija proizvodnje u skladu sa najsuvremenijim trendovima. Obnovljeno je i skladište gotove robe u Nemetinu na površini od 13.000 četvornih metara korisnoga skladišnog prostora. Osim kao kemijska industrija, Saponia se bavi i proizvodnjom PET ambalaže.

Saponia danas na tržištu nudi različit proizvodni program: proizvode za domaćinstvo (praška za rublje, sredstva za pranje posuđa, sredstva za čišćenje, proizvode za oralnu higijenu i proizvode za njegu tijela), zatim, paletu proizvoda za institucijsku potrošnju, toaletne proizvode, razne hotelske kolekcije proizvoda te pruža kvalitetnu tehničku podršku i know-how.

Predstavnici Saponia d.d. koja zapošljava 835 radnika, informirali su ravnatelja Begovića o načinu izrade procjene rizika koju su samostalno izradili te mjerama prevencije i drugim aktivnostima kojima sprječavaju nesreće i utječu na minimalan broj ozljeda na radu. Osvrnuli su se na probleme vještačenja i utvrđivanja radne sposobnosti radnika koji imaju određene zdravstvene probleme, zalažući se za učinkovitiju organizaciju i djelovanje zdravstvenog sustava. U području zaštite od požara očekuju jasne upute nadležnih institucija, kao i usklađivanje propisa, a u području zaštite na radu preciznije odredbe.

U nastavku razgovora ravnatelj Begović upoznao je domaćine s brojnim aktivnostima Zavoda, nacionalnom i europskom kampanjom, te ih pozvao na aktivno sudjelovanje kako bi ostvarili posebne i opće ciljeve u unapređivanju zaštite na radu.

Podaci u ovom dijelu godine su alarmantni upozorio je ravnatelj Begović, te je podsjetio da su početkom siječnja zabilježena dva smrtna slučaja radnika, a u ovom mjesecu dvije teške nesreće s osam stradalih radnika. Takvi podaci upućuju na potrebu pune mobilizacije i poduzimanje svih potrebnih preventivnih i drugih mjera kojima će se isključiti nezgode i ozljede na radu a pogotovo smrtna stradanja na radu u našoj zemlji.

Uprave tvrtki na čelu s predsjednicima ili direktorima moraju biti u potpunosti predani primjeni najviših sigurnosnih standarda u zaštiti na radu. Stručnjaci zaštite na radu imaju značajnu ulogu kao nositelji stručnog rada i kao takvi preporučljivo je da budu organizacijski pozicionirani u hijerarhiji neposredno uz Upravu. U poslovima zaštite na radu kriterij najniže cijene i slično nije moguć, budući se radi o zaštiti života, zdravlja i očuvanju radne sposobnosti radnika kao vrednota od posebnog društvenog interesa.

Zaključujući izlaganje ravnatelj Begović je naglasio “samo siguran rad je isplativ rad!”, a da bi se to ostvarilo potrebno je osigurati poštivanje propisanih mjera zaštite na radu, redovito osposobljavati radnike za rad na siguran način, vršiti redoviti pregled ispravnosti opreme, strojeva i uređaja, provoditi mjere prevencije i unutarnji nadzor, uvesti u praksu prije početka svakodnevnog rada “5 minuta za sigurnost”, kako bi spriječili nezgode, ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom.