Otvorena vrata Zavoda u Varaždinskoj županiji: Veliko zanimanje za razmjenu iskustava u području zaštite na radu

Program Otvorenih vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „Učinkovita zaštita na radu = učinkovito gospodarstvo“ održan je nakon županijskih središta – Splita, Osijeka, Vukovara i Rijeke, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, i u Varaždinskoj županiji.

Program je započeo u Uredu Varaždinske županije sastankom Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda i suradnika s Robertom Vugrinom, zamjenikom župana Varaždinske županije i predstavnicima poslodavaca i sindikata u županijskom Gospodarsko-socijalnom vijeću (GSV) – Sanjom Ostroški, direktoricom HUP-a Regionalnog ureda Varaždin, i Nenadom Lečekom, predsjednikom Sindikata tekstila, kože, gume i obuće Hrvatske. Ravnatelj Begović, upoznao je nazočne sa stanjem u područje zaštite na radu na nacionalnoj, sektorskoj i teritorijalnoj razini, ukazavši na prisutan trend rasta broja ozljeda na radu u protekloj godini. U tom kontekstu osvrnuo se na najznačajnije aktualne projekte i brojne aktivnosti Zavoda putem kojih se poduzetnicima, sindikatima, stručnjacima i drugim dionicima pruža stručna potpora u učinkovitom organiziranju i provođenju mjera zaštite na radu. Funkcionalna organizacija zaštite na radu na razini svake pojedine tvrtke, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika, primjerenu organizaciju rada, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, i druge aktivnosti mogu doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu, izostanaka s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima. Dogovorena je daljnja suradnja Zavoda i predstavnika županijskog GSV-a Varaždinske županije.

U okviru cjelodnevnog programa ravnatelj Zavoda Begović susreo se s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja u Varaždinskoj županiji te ih upoznao s djelatnošću ove institucije, pokazateljima u području zaštite na radu te ciljevima prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ i EU kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“.

U nastavku programa u nazočnosti predstavnika poslodavaca, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka za zaštitu na radu, predstavnika ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu i drugih, ravnatelj Begović govorio je o sadržaju i ciljevima kampanje Europske agencije za zaštitu na radu „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ 2018.-2019. koja je potaknuta činjenicom da su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s različitim rizicima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, teške bolesti, uključivo i smrtne slučajeve. Ovom kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) nastoji se pomoći u boljem sagledavanju tog problema i mjerama prevencije, a svaka tvrtka i ustanova i na ovom području može koristiti primjere dobre prakse te inovativnim, kreativnim i poduzetnim pristupom izraditi vlastiti plan aktivnosti i postići vidljive rezultate od neposredne koristi za radnike, tvrtku i društvenu zajednicu.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ cilj je informirati, educirati i motivirati sve ključne dionike – poslodavce i njihove ovlaštenike, radnička vijeća, sindikate, radnike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, stručnjake za zaštitu na radu, specijaliste medicine rada i druge dionike na analizu postojećeg stanja u svakoj radnoj sredini, donošenje i provedbu akcijskog plana mjera kojima će se postići smanjenje broja ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom.

Program Otvorenih vrata nastavljen je „Savjetovalištem ZNR 3 u 1“ (informiranje, savjetovanja, edukacija). Voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize Muhidin Omerdić i viša stručna savjetnica u Zavodu Marina Borić, u interaktivnom razgovoru s nazočnim sudionicima, razmjenjivali su stajališta o primjeni propisa, učinkovitom organiziranju, provođenju i upravljanju zaštitom na radu. Veliko zanimanje prisutni su pokazali za praktična iskustva u području zaštite na radu, kao i za provođenje propisa iz područja zaštite na radu, a posebno za izradu procjene rizika, organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu, utvrđivanje težine i prijavu ozljede na radu. Tijekom razgovora bilo je riječi o osposobljavanju radnika za rad na siguran način, obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava, provedbi mjera prevencije, vježbi evakuacije i spašavanja, organizaciji pružanja prve pomoći, djelovanju Odbora za zaštitu, te predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. Nazočni su se založili za primjereno uključivanje struke u kreiranje propisa, te ukazali na potrebu žurnog donošenja propisa iz nadležnosti Ministarstva zdravstva.

U okviru programa Otvorenih vrata predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, na promotivnom štandu na Franjevačkom trgu u Varaždinu, građane su informirali o aktivnostima Zavoda, kampanjama te im dijelili promotivne materijale.