DIV Grupa – Tvornica Knin: UVJETI RADA I ŽIVOTA VAŽNI SU ZA SIGURNOST NA RADU

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu s naglaskom na prevenciju, ravnoteža privatnog i poslovnog života, ciljevi europske i nacionalne kampanje, kao i niz drugih pitanja iz ovog područja bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonija Jaića, višeg stručnog savjetnika s predstavnicima tvrtke DIV Grupe Tvornice Knin; Ivanom Juričev Martinčev, voditeljicom Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, Ružicom Jerković, stručnjakinjom za zaštitu na radu i Marijom Jelić, tehnologom pripreme rada i odgovornom osobom za kemikalije.

Predstavnici DIV Grupe – Tvornice u Kninu izrazili su zadovoljstvo radnom posjetom i interesom Zavoda, kao javne institucije za uvjete života i rada radnika, ističući da je ovo prva posjeta vezana za ovu temu.

DIV grupa najveća je grupacija specijalizirana za preradu, proizvodnju i trgovinu vijčane robe te ostalih strojnih dijelova i metalnih proizvoda i brodogradnje. Grupa zapošljava više od 3.500 radnika i posluje u oko 30 zemalja.

Postrojenje u Kninu prostire se na površini većoj od 45.000 m² zatvorenog skladišnog i proizvodnog prostora i jedna je od najvećih europskih tvornica standardnih vijaka. Zapošljava 450 radnika a rad se odvija u tri smjene. S tvornicom u Samoboru, specijaliziranom za toplo cinčanje i proizvodnju limenih proizvoda zajedno mogu ponuditi raznolike metaloprerađivačke usluge kupcima. Proizvodni program nudi široku paletu vijčane robe uključujući „Uradi sam“ program. Raspon proizvoda je od standardnih vijaka do specijalnih proizvoda. Ovisno o potrebama kupaca, vrši se površinska zaštita elektrogalvanizacijom cinka sa normalnom plavom ili debeloslojnom pasivacijom koja omogućava trajnost u slanoj komori do 240 h. Vruće pocinčavanje obavlja se za najzahtjevnije proizvode u vanjskoj upotrebi. Kontrola kvalitete se provodi unutar tvornice u novom i modernom laboratoriju za ispitivanje mehaničkih svojstava. U procesu od nabave repromaterijala do njegove pripreme za proizvodnju te nadzor proizvodnog procesa osigurano je da proizvodi zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, kako bi se omogućila maksimalna sigurnost u korištenju. Proizvodnja se odvija na novim višeudarnim strojevima za hladno kovanje sa kapacitetom preko 3.000 t/mjesečno, uključujući tri peći za toplinsku obradu sa zaštitnom atmosferom i kompletnim automatskim nadzorom procesa do konačnog proizvoda.Za složene kovane proizvode, unutar tvornice razvijena je inovativna tehnologija pri čemu se koriste napredne računalne simulacije u izradi specijalnih vijaka prema zahtjevima kupaca. U proizvodnji se obavlja površinska zaštita pocinčavanjem elektrogalvanizacijom, vruće pocinčavanje, prevlake na bazi cink pahulja, tankoslojna i debelosojna pasivacija.

Grupa DIV vodi brigu i kontinuirano ulaže u osobni i profesionalni razvoj naših zaposlenika. Svjesni svoje uloge, kako u zajednici, a tako i odgovornosti za naše radnike i njihove obitelji, u svrhu poboljšanja ukupne demografske situacije, ali i očuvanja našeg zaposleničkog kadra, kao i privlačenje novih radnika nama potrebnih zanimanja omogućili smo svakoj našoj zaposlenici koja je zaposlena u bilo kojem od naših poduzeća temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme, ponuditi Ugovor na neodređeno vrijeme u slučaju trudnoće odnosno porodiljinog dopusta. Time želimo doprinijeti sigurnosti radnog mjesta za buduće majke te otkloniti uzrok odgađanja odluke o roditeljstvu zbog straha od gubitka zaposlenja. Zatim, za svako novorođeno dijete našeg radnika isplatit ćemo bruto iznos od 5.000 kn, a u slučaju da oba roditelja rade u našoj grupi iznos se udvostručuje. Svakom radniku koji radi u inozemstvu prije 30.6.2018., a odluči se vratiti u Hrvatsku i zaposliti u nekom od naših poduzeća, uz obvezu ostanka najmanje 5 godina, darivat ćemo bruto iznos od 7.500 kn. Djecu naših zaposlenika koji pokazuju iznimne rezultate (kao učenici, studenti, znanstvenici, umjetnici, sportaši) sponzorirat ćemo (prema posebnom pravilniku) kao podršku njihovu daljnjem razvoju i napretku. Oboljeloj djeci naših zaposlenika donirat ćemo potrebna sredstva za podmirivanje dodatnih troškova povezanih s liječenjem. Našim zaposlenicima, roditeljima troje i više malodobne djece davat ćemo poseban mjesečni doplatak od 200,00 kn za treće i svako sljedeće dijete, što kroz period odrastanja i podizanja djece od strane roditelja iznosi ukupno oko 40.000 kn po svakom roditelju, tj. 80.000 kn ukoliko su oba roditelja zaposlena kod nas. U slučaju redovnog studiranja pojedinog djeteta dobna granica za se za tu mjeru pomiče sa 18 godina na 22 godine ili do kraja redovnog studiranja. Osim navedenih konkretnih mjera, spremni smo s drugim institucijama pokrenuti inicijativu za realizaciju povoljne izgradnje stanova za naše zaposlenike koji imaju najmanje dvoje djece uz uvjet njihovog ostanka u Hrvatskoj najmanje 15 godina, te im time pomoći u rješavanju najvažnijeg pitanja za svoju obitelj, po cijenama koje se ne bi smatrale darom i ne bi bile oporezivane. Spremni smo sudjelovati i u dijelu troškova dualnog obrazovanja za strukovna zanimanja iz našeg poslovanja kao podrška u reformi obrazovanja kako bi se mladima omogućilo zapošljavanje i napredak u struci, istaknuli su predstavnici DIV Grupe Tvornice u Kninu.

Voditeljica Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, Ivana Juričev Martinčev, informirala je o normativnom uređenju područja zaštite na radu, procjeni rizika i uključenosti radnika u izradu dokumenata za pojedina mjesta rada, provođenju unutarnjeg nadzora, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, suradnji ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, aktivnostima Odbora za zaštitu na radu kao i drugim mjerama koje tvrtka primjenjuje u području zaštite na radu. U provedbi zaštite na radu polazišna točka je procjena rizika kao najvažniji dokument upravljanja sigurnošću na radu, a radnici su najveći izvor informacija o načinima na koje se zaštita na radu može unaprijediti. Poseban problem predstavlja nam zastarjeli Pravilnik o posebnim uvjetima rada i izostanak već četiri godine donošenja novog od strane Ministarstva zdravstva. Budući da je oko 90 posto naših proizvoda namijenjeno izvozu, naši kupci zahtijevaju i visoke standarde sigurnosti na radu, pa uz postojeće međunarodne norme planiramo uvođenje i nove norme ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, istaknula je Ivana Juričev Martinčev.

Marija Jelić, tehnolog pripreme rada i odgovorna osoba za kemikalije informirala je o preuzimanju, skladištenju, uporabi, i kontroli upravljanja kemijskim proizvodima u procesu proizvodnje, pri čemu se posebno vodi računa o zaštiti radnika od opasnih tvari i redovitoj edukaciji.

U nastavku razgovora predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su domaćine s brojnim aktivnostima Zavoda, osnovnim statističkim pokazateljima, mjerama za unapređivanje stanja, nacionalnom i europskom kampanjom, pozivajući ih na aktivno sudjelovanje kako bi ostvarili sinergijski učinak. Polazeći od odredbi Zakona o zaštiti na radu koji je na snazi od kolovoza 2014.godine, Zavod od početka svojeg rada cijelo vrijeme inzistira na pripremi i donošenju četiriju novih pravilnika iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, a među njima i Pravilnik o posebnim uvjetima rada, kako bi se stvorio u praksi primjenjiv normativni okvir. Kako do sada pravilnici nisu pripremljeni za donošenje, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava nastojati će se ubrzati njihovo donošenje uz prethodne konzultacije i sudjelovanje i stručnjaka za zaštitu na radu.

Odgovorno upravljanje zaštitom na radu, uz suradnju poslodavaca, sindikata i radničkih predstavnika može doprinijeti visokoj razini sigurnosti i primjerenim uvjetima rada, olakšati poslovanje, omogućiti ostvarivanje poslovnih ciljeva, ali i znatno smanjiti troškove.

Prema strategiji Europa 2020. sigurna i zdrava radna okolina ključni su za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udjel radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd.

Radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji što zahtijeva holistički pristup koji uključuje osiguranje primjerenih uvjeta i organizaciju rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, odgovarajući stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere motivacije i razvoj karijera. Zato su za svaku pohvalu i primjer poticajne mjere koje su utvrđene na razini DIV Grupe koje sadrže sve navedeno, a time se utječe i na smanjivanje stresa, prevenciju psihosocijalnih rizika i veću sigurnost na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Zakonom o zaštiti na radu utvrđen je minimum prava i obveza, a sukladno konkretnim uvjetima i interesima poslodavaca i sindikata u pojedinoj djelatnosti ili tvrtki kolektivnim ugovorima moguće je utvrditi višu razinu te odrediti individualne i kolektivne stimulacije zaposlenika u cilju ostvarivanja postavljenih mjerljivih rezultata u području zaštite na radu. U praksi, su još uvijek rijetki takvi primjeri, pa je potrebno odgovorne čimbenike poticati na jačanje socijalnog dijaloga u području zaštite na radu.

U prerađivačkoj industriji u Hrvatskoj u 2017.godini stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika bila je 17,86 i bilježi se blagi trend rasta u odnosu na pokazatelje u prethodne dvije godine, kao i značajno veći udio u odnosu na prosječnu stopu. U Šibensko-kninskoj županiji prošle godine registrirana je stopa ozljeda na radu 12,29 pa je zadaća djelovati na eliminiranje ovakvih pokazatelja u svim radnim sredinama, a posebno onima kod kojih su izraženi rizici i problemi. Kada ovim podacima dodamo da je u 2017.godini svakog dana s rada bilo odsutno 26.214 radnika zbog različitih zdravstvenih razloga, a zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti njih 2.627, te da je zbog toga u prošloj godini izgubljeno ukupno 819.768 radnih dana,  onda je razumljivo da je nužno aktivno djelovati na rješavanje uzroka takvog stanja.

Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora i neodgovarajući odnos prema izvršavanju propisanih obveza; nepridržavanje posebnih pravila zaštite na radu koja se odnose na izvođenje radova i radne postupke, nepridržavanje osnovnih pravila zaštite na radu tj. neodgovarajuće održavanje sredstava rada te nepridržavanje drugih pravila zaštite na radu, rekao je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

Cilj prve nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ koju je Zavod pokrenuo prije dvije godine je poboljšati i unaprijediti zaštitu na radu, prevenirati i smanjiti broj ozljeda na radu i dana bolovanja, informirati, educirati i motivirati sve dionike za sudjelovanje u aktivnostima, polazeći od osnovnog koncepta da je zaštita na radu prije svega zadaća i odgovornost svakog pojedinca; od poslodavca do radnika. Dosljedno poštivanje propisanih mjera zaštite na radu, kvalitetno osposobljavanje radnika za rad na siguran način, redoviti pregled ispravnosti opreme, strojeva i uređaja, provođenje mjera prevencije i unutarnjeg nadzora, osnova su sprječavanja nezgoda, ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom u svakoj radnoj sredini.

Europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” istaknuo je ravnatelj Begović nastoji se podići razina svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada te promicati kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili a, kada to nije moguće, kako bi se njima učinkovito upravljalo. Međutim, ne postoji nijedan sektor bez opasnih tvari te je ključna prevencija i mjere zaštite. Troškovi zbog neprepoznavanja rizika i ne pružanja zaštite radnicima od opasnih tvari na mjestu rada mogu biti vrlo visoki. Primjereno upravljanje izloženosti opasnim tvarima povezanoj s radom moguće je samo ako su svi na mjestu rada dobro informirani o rizicima i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se oni spriječili.

U Hrvatskoj imamo primjere inovativnog i učinkovitog upravljanja zaštitom na radu u pogledu organizacije rada, tehnoloških postupaka, rukovanja i uporabe opasnih tvari. Takve pozitivne primjere kvalitetne procjene rizika, poštivanja redoslijeda primjene općih načela prevencije i mjera kojima se otklanja ili znatno smanjuje izloženost opasnim tvarima, potrebno je primjenjivati u svakoj radnoj sredini, naglasili su predstavnici Zavoda.

Zaštitu na radu moguće je unapređivati i putem uvođenja financijskih poticaja, kroz porezne olakšice, onim poslodavcima koji uvode suvremenu tehnologiju, alate, strojeve i uređaje s višom razinom zaštite i sigurnosti. Pored toga u nedavnom e-savjetovanju o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o doprinosima, Zavod je predložio primjenu stimulativnog modela obračuna doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, tj. osiguranja od rizika ozljeda na radu kroz model bonus/malus, na osnovu statističkog praćenja ozljeda na radu, kako bi se poticalo sve čimbenike na kvalitetniji i odgovorniji odnos prema zaštiti na radu. Sustav osiguranja zaštite zdravlja na radu uz određenu solidarnost, potrebno je učiniti transparentnim, jasnim, stimulativnim i poticajnim za poslodavce, a na takav način moguće je osigurati sredstva ne samo za saniranje posljedica već i za preventivne mjere, edukativne aktivnosti, kampanje, izradu on line edukativnih alata i drugo.

Predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone tvrtke te se upoznali s organizacijom rada, uvjetima i mjerama zaštite na radu te su zajedno sa stručnjacima za zaštitu na radu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu, razgovarali o određenim prijedlozima za daljnje unapređenje zaštite na radu.

U okviru boravka u Kninu, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, pred spomenik hrvatske pobjede „Oluja 95“ na Trgu Ante Starčevića položili su cvijeće i zapalili svijeću, u spomen na poginule u Domovinskom ratu.