Partnerska suradnja Zavoda

PROJEKTOM OSTVARITI  DUGOROČNE UČINKE U OČUVANJU RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak ravnatelja Zavoda Vitomira Begovića i predstavnika Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; Jasenke Sučec, pomoćnice ravnateljice za profesionalne rehabilitacije, Alena Kolara, pomoćnika ravnateljice za sektor zapošljavanja i Sanje Mršić Jurina, više stručne savjetnice – specijalistice za profesionalnu rehabilitaciju.

Uvodno je istaknuto da su zaštita života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, a alat za ostvarivanje tog cilja je dobra zaštita na radu te zaštita zdravlja u radnoj i životnoj sredini. Prevencija, učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu dobra je za radnike, dobra je za poslodavce i društvenu zajednicu, jer doprinosi radnoj učinkovitosti, produktivnosti i konkurentnosti a time i gospodarskom rastu i razvoju. Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti, itd. trebaju biti dinamičan i neprekidan proces koji se temelji na realnoj procjeni rizika tijekom cijelog radnog vijeka. Dobar dizajn mjesta rada i organizacija rada korisni su svim dobnim skupinama, a to je moguće postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, dobrim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, ograničenjima za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla, i drugim preventivnim mjerama. Produljivanje radnog vijeka u zdravim, sigurnim i održivim radnim uvjetima također znači osiguravanje da osobe koje pate od neke bolesti ili dožive nesreću koja uzrokuje dulje bolovanje imaju potrebnu podršku kako bi se vratile na posao u sigurnim i prilagođenim uvjetima.

Posebno je važno uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost. Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika prioriteti su na kojima je nužno svakodnevno proaktivno djelovati, zaključili su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Tijekom razgovora predstavnici dvaju javnih ustanova razmijenili su informacije i utvrdili zajednički interes za partnersku suradnju u projektu „Unapređenjem zdravlja do sačuvanih radnih sposobnosti i povećane radne učinkovitosti“, polazeći pri tome od činjenice da je u praksi prisutan sve veći broj mišićno-koštanih oboljenja i bolnih stanja kralježnice. U provedbu projekta bit će uključena vodeća hrvatska tvrtka za proizvodnju obuće “ Ivančica“ Ivanec koja zapošljava oko 1.000 radnika, te Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom „URIHO“ u Zagrebu, budući se u toj ustanovi obavljaju istovjetni poslovi u proizvodnji kožne galanterije i obuće. U projektu potvrđenim stručnim, znanstvenim radom i iskustvom istaknuto sudjeluje i dr.sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Govoreći o načinu realizacije projekta Jasenka Sučec, pomoćnica ravnateljice za profesionalne rehabilitacije, rekla je da će se u okviru projekta analizirati postojeće stanje na mjestima rada, sačiniti odgovarajući plan, izraditi priručnik, plakat, letci i mobilna aplikacija te će se provesti u manjim grupama teoretska i praktična edukacija zaposlenih. Zatim, će se nastaviti kontinuirana provedba daljnjih aktivnosti na prevenciji i očuvanju zdravlja radnika uz aktivno vodstvo i sudjelovanje stručnjaka kineziologije. Kroz sva razdoblja razvoja projekta provoditi će se evaluacija.

Cilj ovog projekta je upoznati i educirati zaposlene o pravilnom izvođenju kretnji i pravilnom kretanju općenito te stvoriti naviku svakodnevne primjene, kako na radnom mjestu tako i u svakodnevnom životu. Razvijanje svijesti i kompetentnosti zaposlenika o značaju pravilnih kretnji i kretanja, i pridržavanje stručnih uputa prilikom rada, kao i u slobodno vrijeme doprinosi očuvanju zdravlja i radne sposobnosti radnika, njihovom većem zadovoljstvu, većem radnom učinku te smanjenju ozljeda na radu kao i učestalosti i manjem trajanju bolovanja i izostanaka s rada, istaknuto je u razgovoru. Takvim pristupom potvrđuje se da ulaganje u primjerene uvjete rada nije trošak, već najbolja investicija, kojom se dugoročno ostvaruju poslovni ciljevi, uštede i bolji poslovni rezultati, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Ravnatelj Begović posebno značajnim naveo je i djelatno sudjelovanje svih socijalnih partnera i drugih ključnih dionika u svakoj radnoj sredini na promicanju i provedbi ciljeva kampanje EU-OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“, akciji „Uradi sam, ali sigurno!“, Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ i Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje od 2011. do 2020. godine, budući je sve navedeno usko povezano s očuvanjem radne sposobnosti radnika a pri tome najveće učinke je moguće postići sinergijskim djelovanjem.

Drugi dio razgovora odnosio se na sadržaj predloženih izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koje su upućene u saborsku proceduru, stvaranje uvjeta za provedbu stručnih aktivnosti u okviru regionalnih Centara za profesionalnu rehabilitaciju, ispunjavanju obveza u kvotnom zapošljavanju osoba s invaliditetom te mogućnosti poslodavaca da koriste poticajna sredstva za prilagodbu radnih mjesta za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na uočene probleme u postupcima utvrđivanja ili vještačenja zdravstvene i radne sposobnosti radnika te u svezi s time ukazali i na potrebne promjene.

Zajedničko djelovanje dvaju Zavoda u okviru njihovih nadležnosti, usmjereno je ka pozitivnim učincima i pružanju konkretne potpore poslodavcima i radnicima, kako bi se učinkovitim mjerama zaštite na radu očuvala radna sposobnost svakog radnika, a u određenim slučajevima omogućilo osobama sa smanjenom radnom sposobnošću ili invaliditetom profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad.