Zavod u Obrtničkoj komori Ličko-senjske županije: U SLUŽBI POTPORE OBRTNICIMA

Prilikom radnog posjeta Obrtničkoj komori Ličko-senjske županije Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu informirao je Marka Sokolića, predsjednika i Ankicu Šubarić, tajnicu Komore o brojnim aktivnostima Zavoda umjerenim na pružanje podrške udrugama, komorama, Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima, kao potpornim poduzetničkim institucijama. Takvo usmjerenje je logično budući da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata u ožujku ove godine, najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, krajem ožujka ove godine u Hrvatskoj je bilo i 76.827 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima. Takva struktura poslovnih subjekata obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i posljedica, istaknuo je ravnatelj Begović.

Besplatno savjetovalište ZNR 3u1, organizacija Info dana u suradnji s Obrtničkim komorama „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu !“ u različitim područjima Hrvatske, mogućnost sudjelovanja u različitim edukativnim programima bez dodatnih troškova samo su jedan dio usluga koje poduzetnicima i obrtnicima pruža Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

U tijeku su, uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika kod mikro i malih poduzetnika, kako bi im se omogućila na jednostavan način primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Pored toga Zavod je pripremio aplikaciju za procjenu rizika RISKO namijenjenu kao pomoć srednjim i velikim tvrtkama.

Predsjednik Komore Marko Sokolić i tajnica Ankica Šubarić, informirali su o organizaciji i djelatnostima njihovih članova, te su izrazili zadovoljstvo potporom Zavoda članovima Komore u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu.

Praćenje primjene propisa, njihova redovita i pregledna objava, pružanje stručnih mišljenja i komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci u radnim sredinama jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu, ukazao je ravnatelj Begović.

Prvom Nacionalnom kampanjom u Hrvatskoj „STOP ozljedama na radu“ Zavod ima namjeru uz aktivno sudjelovanje i doprinos svih ključnih dionika od mikro do makro razine, ostvariti poboljšanje i unapređenje radnih uvjeta a što bi doprinijelo smanjenju broja ozljeda na radu, a posljedično i povećanju produktivnosti konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava. Upute i smjernice za provedbu ove kampanje omogućavaju svim dionicima da uspješno provedu aktivnosti i ostvare željene i korisne rezultate.

Svaka ozljeda na radu mora se analizirati, utvrditi uzroke i propuste, provesti edukaciju svih dionika, te provedbom mjera prevencije i postupanjem isključiti ponavljanje.

Radna snaga sve je starija, dob za odlazak u mirovinu postupno se podiže, duži radni vijek je realnost, a sve to upućuje na nove obveze u osiguranju sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka ali i potrebu stvaranja sinergije sa zdravljem u najširem smislu, ne samo u radnoj već i životnoj sredini, promociju zdravog načina života te organizaciju rada kojom će se postići ravnoteža radnog i privatnog života. Najveća svjetska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ koja se provodi na inicijativu EU OSHA i koja traje 2016.-2017. godine prilika je da se istakne važnost sprječavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, posebno u mikro, malim tvrtkama te obrtima kako bi na osnovu vlastitih uvjeta i potreba koristili informacije i uveli dobru praksu prilagođavanja rada, bez obzira da li je radnik na početku ili pri kraju svojeg radnog vijeka, pojedinačnim sposobnostima radnika, rekao je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda i Obrtničke komore Ličko- senjske županije dogovorili su daljnju suradnju organizacijom Info dana „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu !“.