Plaća radnika i potpore za pomoć gospodarstvu (COVID-19)

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19), mjere su Vlade RH kojima je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca čije djelatnosti su pogođene epidemijom bolesti COVID-19, dok je plaća radnika jedan od obveznih podataka iz ugovora o radu. Dakle, i u ovim posebnim okolnostima radnik ostvaruje pravo na plaću u visini i na način kako to propisuju odredbe Zakona o radu, neovisno o činjenici da li njegov poslodavac koristi ili ne predmetne potpore.

Obzirom da predmetna potpora služi poslodavcu za očuvanje radnog mjesta, u djelatnostima za koje je isplaćena potpora poslodavac je u obvezi isplatiti ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću sukladno ugovoru o radu.

Ukoliko su poslodavac i radnik potpisali dodatak ugovoru o radu (aneks) kojim je izmijenjen podatak o plaći na koju radnik ima pravo, tada je poslodavac u obvezi obračunati i isplatiti plaću sukladno navedenom dodatku (aneksu). Međutim, ističemo kako sama činjenica korištenja potpore od strane poslodavca ne zahtijeva izmjenu ugovora o radu u smislu da visina plaće bude ista kao i visina potpore. Podsjećamo da je ugovor o radu dvostranoobvezni ugovor za čiji je nastanak potreban pristanak obje ugovorne strane, što podrazumijeva da je radnik potpuno samostalan i slobodan u donošenju odluke o tome želi li prihvatiti izmijenjeni ugovor o radu.

Drugim riječima, potpora se daje poslodavcima radi lakšeg podnošenja onih obveza koje oni imaju prema radnicima, kao što su obveza isplate plaće za obavljeni rad ili obveza isplate naknade plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora odnosno za razdoblje za koje prema nekom posebnom propisu radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće.

Stoga, i u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza prema radnicima u skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), odnosno dužnost primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima. To se odnosi i na način utvrđivanja i isplate plaće.