Dostava obračuna plaće putem OKP za zaposlene u javnom sektoru

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je podnesak u kojemu se iznose okolnosti otežanog dostavljanja i zaprimanja obračunske isprave za isplatu plaće iz sustava COP-a sukladno Uredbi o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine, br. 55/11 i 57/20), te je u vezi s tim okolnostima, aktualiziran problem pravilne primjene odredbi citirane Uredbe u odnosu na dužnosti poslodavca propisane odredbom članka 93. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), kojom se propisuje dužnost poslodavca da radniku, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, dostavi obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

 

Prije svega napominjemo da je sukladno zakonom propisanim djelokrugu i poslovima tijela državne uprave, mjerodavno mišljenje o pravilnoj primjeni Uredbe o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru, ovlašteno dati Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

U pogledu pitanja o primjeni općeg propisa o radu, koji je u djelokrugu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ističemo kako je nesporno da su i poslodavci u javnom sektoru na koje se primjenjuje navedena Uredba, dužni poštivati odredbe članka 93. Zakona o radu, kojom se propisuje dužnost dostavljanja radniku isprava o plaći.

 

U vezi s time, posebno napominjemo, da se dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom ne odnosi samo na poslodavca. Odredbom članka 8. Zakona o radu propisano je da su poslodavac i radnik dužni, u radnom odnosu, pridržavati se odredbi toga i drugih zakona, međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni, a koji su na snazi, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu. Stoga se može zaključiti da se dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom, odnosi i na dužnosti propisane Zakonom o Registru zaposlenih u javnom sektoru, odnosno Uredbom donesenom na temelju toga Zakona.