Plaćeni dopust -kada se koristi

Zakon o radu odredbom članka 86. propisuje samo da radnik u slučaju važnih potreba (sklapanje braka, rođenje djeteta, teže bolesti ili smrt člana uže obitelji i slično) ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Plaćeni dopust radnik koristi u vrijeme ili neposredno nakon nastanka događaja zbog kojeg ostvaruje pravo na njegovo korištenje.

Uzimajući u obzir da odredbe Zakona propisuju samo okvirna prava u vezi navedenog instituta, a koja se razrađuju odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, odnosno ugovora o radu, upućujemo Vas da, ukoliko je navedeno pravo uređeno odredbama kolektivnog ugovora, ovo ministarstvo nije ovlašteno tumačiti odredbe istih već to čini zajedničko tijelo predviđeno samim kolektivnim ugovorom za njegovo tumačenje.