Plaćeni dopust -kada se koristi

Zakon o radu odredbom članka 86. propisuje samo da radnik u slučaju važnih potreba (sklapanje braka, rođenje djeteta, teže bolesti ili smrt člana uže obitelji) ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Zakon ne uređuje period u kojem bi se trebalo koristiti pravom na plaćeni dopust, no uzimajući u obzir prirodu tog instituta, mišljenja smo da bi se u pravilu trebao koristiti u vrijeme kada je nastupio događaj zbog kojeg se stječe pravo na dopust.

Uzimajući u obzir da odredbe Zakona propisuju samo okvirna prava u vezi navedenog instituta, a koja se razrađuju odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, odnosno ugovora o radu, upućujemo Vas da, ukoliko je navedeno pravo uređeno odredbama kolektivnog ugovora, ovo ministarstvo nije ovlašteno tumačiti odredbe istih već to čini zajedničko tijelo predviđeno samim kolektivnim ugovorom za njegovo tumačenje.