Prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja

Sukladno članku 24. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

Nadalje, člankom 37. Zakona o radu propisano je da je radnik je dužan, što je moguće prije, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju.

Ističemo da je svrha godišnjeg odmora očuvanje funkcionalnosti fizičkih i mentalnih sposobnosti radnika, u cilju obnove energije i sposobnosti za nastavak radnih obveza. Dakle, po povratku na rad od radnika se očekuje da bude sposoban za rad i da njegovo zdravstveno stanje ne ugrožava osobe s kojima radnik dolazi u dodir, izvršavajući obveze iz ugovora o radu. Stoga radnik može, ali ne mora, prekinuti korištenje godišnjeg odmora zbog bolovanja.

Napominjemo da, ukoliko radnik prekine korištenje godišnjeg odmora zbog bolovanja, o vremenu korištenja preostalog godišnjeg odmora radnik se mora dogovoriti sa poslodavcem odnosno mora dobiti novu odluku/rješenje o korištenju godišnjeg odmora.