Neplaćeni dopust na dio radnog vremena

U slučaju kad poslodavac odobri radniku korištenje prava na neplaćeni dopust, ne dolazi do prestanka radnog odnosa kod navedenog poslodavca, već radni odnos traje i dalje.

Obzirom na navedeno, radnik koji se nalazi u radnom odnosu na puno radno vrijeme, ne može za vrijeme korištenja neplaćenog dopusta, odnosno mirovanja radnog odnosa, sklapati dodatne ugovore o radu s drugim poslodavcima.

Glede upita o neplaćenom dopustu za dio radnog vremena, mišljenja smo da isti ne bi bio moguć, jer se protivi prirodi samog instituta.

Naime, za vrijeme takvog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa miruju, odnosno u navedenom razdoblju niti radnik niti poslodavac nemaju obveze iz rada i po osnovi rada.