Poduzetnicima Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljena nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018.

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Bjelovar Zavod je organizirao predstavljanje prve nacionalne kampanje u području zaštite na radu. Kampanju su poduzetnicima Bjelovarsko-bilogorske županije predstavile više stručne savjetnice Zavoda, Vanja Glogovac i Marina Borić. Na predstavljanju kampanje sudjelovali su poduzetnici te stručnjaci zaštite na radu  kod poslodavaca i ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu Bjelovarko-bilogorske županije koji su nakon prezentacije iskazali interes za aktivno uključivanje u kampanju.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016. – 2018. prilika je za podizanje svijesti o potrebi sprječavanja rizika na radu, uključivanje zaštite na radu u strateške i operativne planove poslovanja te uspostavu aktivne suradnje i djelovanja svih ključnih dionika unutar radnog procesa na poboljšanju i unapređivanju mjera sigurnosti i zdravlja zaposlenih. U njezinoj provedbi mogu sudjelovati sve tvrtke, ustanove i poslovni subjekti koristeći praktične interaktivne vodiče: za analizu ozljeda na radu, izradu procjene rizika, izradu programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, provedbu unutarnjeg nadzora, izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te izradu, donošenje i provedbu Akcijskog plana mjera i aktivnosti u cilju unapređivanja zaštite na radu. Navedeni vodiči mogu se preuzeti na web stranici Zavoda www.zuznr.hr.

Produktivnost, konkurentnost, očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, smanjivanje prijevremenih odlazaka s tržišta rada, smanjivanje gubitaka uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima, kao i izostanaka s rada mogući su pozitivni učinci ove kampanje u svakoj radnoj sredini. Dugoročni i trajni cilj kojem u zaštiti na radu treba težiti je vizija nula nesreća na radu, a da bi to ostvarili potrebna je predanost i upornost, suradnja svih dionika, dobro upravljanje i organizacija zaštite na radu te društvena odgovornost u poslovanju.

Hrvatska gospodarska komora izrazila je želju za nastavkom suradnje gdje bi se predstavili statistički podaci o ozljedama na radu za 2016. godinu, te organizirati radionicu o izradi procjene rizika za sve zainteresirane.

U zaštiti na radu uvijek treba težiti primjeni mjera na višoj razini od onih utvrđenih propisima. Boljom djelotvornošću i učinkovitošću moguće je povećati razinu mjera zaštite na radu čime se ostvaruju pozitivni učinci i održive koristi.