Poslodavci i sindikat trgovine osnivaju povjerenstvo za zaštitu na radu

HUP-Udruga trgovine i Sindikat trgovine Hrvatske potpisali su Odluku o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđivanje zaštite na radu. Odluku su potpisali Dražen Kocijan, predsjednik HUP-Udruge trgovine i Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine koji su tom prilikom  istaknuli kako će zajedničkim djelovanjem, u svim radnim sredinama na lokalnoj i nacionalnoj razini, očuvati, odnosno, stvarati uvjete za stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu koja doprinosi produktivnosti, poslovnoj uspješnosti i zadovoljstvu radnika.

Prihvaćajući inicijativu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i suradnjom te dvije nacionalne udruge pratit će se i analizirati specifična pitanja u području zaštite na radu u sektoru trgovine te poduzimati praktične mjere i aktivnosti na edukaciji i prevenciji. Jedna od zadaća Povjerenstva bit će i stvoriti uvjete za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora u svim radnim sredinama, a Zavod je izradio i praktične upute kako bi se olakšala provedba ove značajne aktivnosti.

Posebnu pažnju Povjerenstvo će posvetiti razvoju socijalnog dijaloga i suradnje sindikata, predstavnika radnika i poslodavca na svim razinama s ciljem poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu prezentirao je pokazatelje o općem stanju zaštite na radu u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na djelatnost trgovine. Posebno je istaknuo da sadržaj, opseg i organizacija rada te radna okolina i zajednica utječu na zahtjeve radnog mjesta, dok pojedinačni resursi ovise o zdravlju i funkcionalnim sposobnostima, stručnosti, vrijednostima, stavovima i motivaciji. Takav koncept radne sposobnosti podrazumijeva holistički pristup upravljanju zaštitom na radu jer uzima u obzir sve elemente koji utječu na radnu sposobnost radnika i njeno očuvanje tijekom cijelog radnog vijeka. Zato se od socijalnih partnera očekuje aktivno sudjelovanje u kampanji EU-OSHA 2016.-2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste kako bi se prepoznali izazovi koje donosi starenje radne snage, te usvojila i primijenila znanja kako upravljati na učinkovit način zaštitom na radu promicanjem zdravih radnih navika i dobrih radnih uvjeta – zaključio je Begović.

S potpisivanja odluke o osnivanju povjerenstva

Svi sudionici naglasili su da je pravo na zaštitu na radu osnovno ljudsko pravo, i zbog toga mora postati nezaobilazni sastavni dio poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja svakog poslovnog subjekta pri čemu socijalni partneri i njihovi predstavnici imaju važnu ulogu i zajedničke interese.

Potpisivanju akta o suradnji na području zaštite na radu bile su nazočne, Admira Ribičić, predsjednica Upravnog vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge trgovine Hrvatske udruge poslodavaca koje su iskazale podršku uspostavi institucionalnih uvjeta  za suradnju socijalnih partnera na ovom važnom području.