Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Ovim putem vas obavještavamo da je u Narodnim novinama objavljen novi

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Ukratko promjene proizašle iz Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21

– status stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ima osoba koja je završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite (navedene osobe oslobođene su polaganja općeg dijela stručnog ispita te polažu samo posebni dio stručnog ispita)

– uvodi se stalno stručno usavršavanje stručnjaka ZNR i koordinatora ZNR (najmanje jednom u 5 godina) (stupa na snagu tek 01.05.2023.) (provodit će se putem aplikacije na webu, a uvedena je i mogućnost priznavanja sudjelovanja na stručnim skupovima – najmanje jedno prisustvo svaku godinu u petogodišnjem razdoblju) (osobe koje se ne budu stalno stručno usavršavale neće moći obavljati poslove stručnjaka ZNR i koordinatora ZNR  te će morati ponovno polagati stručne ispite)

– kreirani su novi ZOS i ZOOP obrasci

– za poslove s malim rizicima provodi se i praktično osposobljavanje

– uvodi se usavršavanje poslodavaca, ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za ZNR (najmanje jednom u 5 godina) (provode ga stručnjaci ZNR po propisanom programu koji je prilog Pravilnika te program mora dodatno sadržavati informacije o promjenama u Zakonu o zaštiti na radu i podzakonskim propisima)

– uvodi se i implementira Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu putem kojeg će se u budućnosti prijavljivati polaganje stručnih ispita (osobe koje ne budu upisane u Registar neće moći obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu)

– strani radnici osposobljavaju se na njima poznatom jeziku, a obrazovna dokumentacija uz hrvatski jezik, također mora biti prevedena i na njima razumljivom jeziku.