Pravo na odsutnost s posla

Pravo na odsutnost s posla novi je institut koji je u hrvatsko radno zakonodavstvo ušao kao rezultat usklađivanja Zakona o radu s Direktivom (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU.

Odredbe o pravu na odsutnost s posla razrađene su u članku 87.a Zakona radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), a koje se primjenjuju od 1.1.2023. godine.

Na temelju odredbi toga članka, radnik ima pravo na odsutnost s posla, jedan dan u kalendarskoj godini, u slučajevima kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna radnikova trenutačna nazočnost.

To se razdoblje za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom smatra vremenom provedenim na radu.