Pravo na plaću i stečaj poslodavca

Ukoliko dođe do stečaja poslodavca, prema Stečajnom zakonu (Narodne novine, br. 71/15,104/17 i 36/22), u tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa.

Sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina (Narodne novine, broj 70/17), radnici, između ostalog, putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina, ostvaruju pravo na neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

Isto se ostvaruje najviše do visine minimalne plaće u skladu s posebnim propisom (Zakon o minimalnoj plaći, Narodne novine, broj 118/18 i 120/21), za svaki mjesec proveden na radu u punom radnom vremenu za koji radniku nije isplaćena plaća.