Predstavnik Zavoda sudjelovao na sastanku OiRA zajednice i konferenciji o on-line alatima za procjenu rizika u Bruxellesu

OiRA interaktivni alati za procjenu rizika su velika pomoć mikro i malim poslodavcima

U Bruxellesu su 16. i 17. svibnja održani 7. sastanak zajednice OiRA/IRAT i konferencija „Potpora mikro i malim poduzećima pomoću interaktivnih alata za procjenu rizika“, na kojima je sudjelovao predstavnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu temeljem Memoranduma o razumijevanju potpisnog između Europske agencije za zaštitu na radu i ovog Zavoda, a predmet kojeg je razvoj novih i prilagodbi postojećih mrežnih interaktivnih alata za procjenu rizika (OiRA). Prvi put, u zajedničkoj organizaciji Europske komisije i Europske agencije za zaštitu na radu, sastali su se predstavnici EK, EU-OSHA i OiRA partneri kako bi uključili i podržali mikro i mala poduzeća u korištenju digitalnih alata za procjenu rizika na radnome mjestu.
OiRA – Internetska interaktivna procjena rizika – mrežna je platforma koja omogućuje stvaranje alata za sektorsku procjenu rizika na bilo kojem jeziku na jednostavan i standardiziran način. Razvila ga je i održava ga Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) i temelji se na nizozemskom instrumentu za procjenu rizika RI&E.
Zajednica OiRA-e sastoji se od organizacija i osoba koje razvijaju alate OiRA. Cilj joj je pomoći u razvoju alata OiRA poticanjem razmjene alata, znanja i dobrih praksi, promidžbom suradnje, jačanjem postojećih veza unutar zajednice i stvaranjem novih. Članovi zajednice OiRA-e, sektorski socijalni partneri na razini EU-a i na nacionalnim razinama (udruge poslodavaca i zaposlenika) i tijela Europske komisije i nacionalna tijela (ministarstva, inspektorati rada, instituti za sigurnost i zdravlje na radu i drugi) redovito se sastaju jednom godišnje da bi razmijenili informacije i iskustva.

Propisna procjena rizika od ključne je važnosti za zdrava mjesta rada. Ipak, provedba procjene rizika može biti poprilično izazovna, a posebno za mala i mikropoduzeća kojima može nedostajati sredstava ili znanja o učinkovitom upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu. Cilj OiRA-e je to riješiti. To je prva inicijativa na razini EU-a koja potiče europska mala i mikro poduzeća na procjenu rizika, uglavnom putem država članica i socijalnih partnera – udruga poslodavaca i zaposlenika – na razinama EU-a i država članica, istaknuto je na sastanku u Bruxellesu.
Razvoj jednostavnih alata – kao što su OiRA alati uz pomoć kojih se omogućuje jednostavnije ispunjavanje zakonskih uvjeta i njegovanje principa sigurnosti i zdravlja na radu – naglašen je u cijelom nizu nacionalnih strateških dokumenata i onih na razini EU-a. Organizirana je rasprava o tome kako povećati korištenje navedenih alata, postići maksimalnu dodanu vrijednost u OiRA zajednici i bolje raspodijeliti resurse, te kako ocijeniti doprinos tih alata za unaprjeđenje standarda sigurnosti i zdravlja na radu.
Mikro i mala poduzeća imaju ključnu ulogu u društvu i gospodarstvu EU. Podaci pokazuju da je 92,4% poduzeća u EU klasificirano kao mikro i mala poduzeća, što predstavlja 67,4% svih radnih mjesta u Europi. U tom kontekstu ključno je pojačati on-line interaktivne alate koji pomažu mikro i malim organizacijama lagan hod kroz proces procjene rizika na radu.
Na sastanku OiRA zajednice naglasak je bio na izazovima s kojima se suočavaju nacionalni partneri ove zajednice. Sudionicima su se uvodno obratili Michael Servoz, glavni direktor Opće uprave za zapošljavanje, socijalnu skrb i inkluziju, i Christa Sedlatschek, direktorica Europske agencije za zaštitu na radu, a moderatori rasprava bili su William Cockburn i Lorenzo Munar. Razmatrana su ključna pitanja kao što su raspodjela osiguranih sredstava, prilagodba alata nacionalnim specifičnostima i propisima, razvoj, širenje i korištenje alata od strane ciljane publike, mikro i malih poduzeća.

Drugog dana zajedničkog susreta predstavnika EK i EU-OSHA s OiRA partnerima održana je konferencija na temu potpore mikro i malim poduzećima u obliku besplatnih, interaktivnih alata za procjenu rizika, a naglasak je bio na specifičnim potrebama mikro i malih poduzeća. Uvodna stajališta dali su također Michael Servoz i Christa Sedlatschek, a predavači su bili William Cockburn i Andrew Smith iz EU-OSHA, Stefano Martinelli (Opća uprava za zapošljavanje, socijalnu skrb i inkluziju), te Gustavo Gonazalez-Quijano (Europska konfederacija proizvođača u kožnoj industriji). Istaknuta su očekivanja širenja OIRA zajednice uključivanjem novih partnera, istraživača, potencijalnih posrednika OIRA i budućih dionika.
Predstavnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na 7. sastanku zajednice OiRA i povezanoj konferenciji, viši stručni savjetnik Neven Obradović, u razgovoru s direktoricom Europske agencije za zaštitu na radu, gđom Christom Sedlatschek, zahvalio je na potpori koju EU-OSHA pruža u razvoju prvog OIRA alata u Republici Hrvatskoj za sektor frizerske djelatnosti. U razgovoru s partnerima iz OiRA zajednice razmijenjene su dragocjene informacije i iskustva koje će Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, kao potpisniku Memoranduma o razumijevanju s EU-OSHA pomoći u razvoju novih i prilagodbi postojećih mrežnih interaktivnih alata za procjenu rizika.