Prekovremeni rad kod određenih kategorija radnika

Odredbom Zakona o radu kojom je uređen prekovremeni rad, uređena je dopuštenost određivanja prekovremenog rada određenoj kategoriji radnika samo uz njihovu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, u cilju njihove dodatne zaštite odnosno sprječavanja prekomjernog trajanja rada.

Umjesto dosadašnje zaštite roditelja s djetetom do tri godine i samohranog roditelja s djetetom  do šest godina, propisana je zaštita roditelja s djetetom do osam godina života. Navedena odredba nije rezultat usklađivanja s EU direktivama, ali se pri uređenju instituta uzimao u obzir smisao Direktive (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života koja postavlja minimalne standarde za radnike koji su roditelji djece mlađe životne dobi ili pružaju osobnu skrb članovima obitelji ili kućanstva.