Ugovaranje radnog vremena

U skladu  sa Zakonom o radu, radno vrijeme radnika se ne može ugovarati kao prosječno tjedno radno vrijeme, već se ugovara kao puno ili nepuno radno vrijeme. U slučaju određivanja rada radnika u nejednakom rasporedu radnog vremena, radnik u svakom razdoblju od četiri uzastopna mjeseca ne smije raditi duže od prosječno 48 sati tjedno. U navedenom se smislu ograničava intenzitet rada radnika na način da se ograničava ukupan fond sati koje radnik smije odraditi u uzastopnih četiri, odnosno šest mjeseci, ako je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom.