Prestanak ugovora o radu s navršenih 65 godina života i odjava s mirovinskog osiguranja

Na temelju odredbe članka 112. stavka 1. točke 6. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 -Odluka Ustavnog suda RH), ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Drugim riječima, u slučaju kada ne postoji dogovor radnika i poslodavca, a ispunjen je uvjet ostvarenog mirovinskog staža, ugovor o radu će prestati na temelju navedene zakonske osnove tek onoga dana kada radnik navrši 65 godina života, a ne prije toga dana. Dakle, ne na dan li dane koji bi tome danu prethodili, jer uvjet propisan Zakonom još ne bi bio ispunjen.

Nadalje, u tome slučaju se u odjavi iz obveznih osiguranja (prestanak osiguranja) po osnovi radnog odnosa radnika, upisuje dan kada radnik navršava 65 godina (npr. 31. siječnja 2024.), jer je to ujedno i dan prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu.

Jednako tako napominjemo, da u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju takav radnik ne ostvaruje mirovinu po sili zakona, već mirovinu može ostvariti na vlastiti zahtjev. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju postupak ostvarivanja prava na mirovinu se pokreće podnošenjem osobnog zahtjeva područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a pravo na starosnu mirovinu priznaje se osiguraniku od dana navedenoga u zahtjevu, ali najranije od prvog sljedećeg dana nakon prestanka osiguranja.

Primjerice, ako je osiguranje po osnovi radnog odnosa prestalo 31. siječnja 2024., pravo na starosnu mirovinu se osiguraniku priznaje 1. veljače 2024. godine.

Skrećemo pozornost na činjenicu da se osiguraniku može u skladu sa Odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, pravo na starosnu mirovinu priznati od dana kada je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ali pod pretpostavkom da je prestanak osiguranja po osnovi radnog odnosa nastupio prije toga. Međutim, u tome slučaju do prestanka ugovora o radu tog radnika – osiguranika ne bi moglo doći na temelju članka 112. stavka 1. točke 6. Zakona o radu, već na neki drugi Zakonom propisani način (npr. sporazumom ili otkazom).