Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog

U skladu sa Zakonom o radu, s istim radnikom se smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine.

Pod uzastopno sklopljenim ugovorima o radu smatraju se ugovori o radu koji su sklopljeni uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca.

Dakle, i u situaciji u kojoj je novi ugovor sklopljen prije isteka prethodno sklopljenog ugovora o radu primjenjuje se odredba članka 12. stavka 4. i 5. Zakona o radu, odnosno i takvi se ugovori smatraju uzastopno sklopljenim ugovorima o radu.

Odredba stavka 8. navedenog članka Zakona izrijekom propisuje da se svaka izmjena odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

U skladu sa Zakonom o radu, na ugovore koji su sklopljeni na određeno vrijeme primjenjuje se ograničenje broja uzastopno sklopljenih ugovora o radu na najviše tri ugovora u okviru razdoblja od tri godine. Ako se ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika, na isti se ne primjenjuje ograničenje o njegovom trajanju kao i o ukupnom trajanju svih uzastopno sklopljenih ugovora, ali se primjenjuje ograničenje o broju sklopljenih ugovora.