Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

U slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca, radnik nastavlja koristiti prava kao i kod pravnog prednika, odnosno ranijeg poslodavca.

Ukoliko radniku prestane radni odnos te zasnuje novi dolazi do prestanka stjecanja ranijih prava (primjerice prava na otpremninu u slučaju otkazivanja od strane poslodavca), te započinje stjecanje novih prava kod novog poslodavca. Također, mijenja se pravo na korištenje godišnjeg odmora. Kod svakog poslodavca pravo na godišnji odmor stječe se zasebno.